Farní besedy z různých koutů světa

Dvě mimořádné příležitosti se naskytly našim farníkům, když se mohli zúčastnit skvělých besed o vzdálených koutech světa, kam se zřejmě jen tak nepodívají.

5. března 2023 mezi nás dorazil Adam Jan Blahák, který zažil atmosféru salesiánských misií v Mongolsku. Přijel nám vyprávět o tom, jak se na tuto příležitost musel připravit. Co všechno ho potkalo při vyučování, kterému se na místě mimo jiné věnoval. A také jak vypadá obyčejný život v ohromně rozlehlé zemi, kde nežije ani pětina obyvatel jako v naší zemi. Zcela nevšední prezentaci doslova okořenil ochutnávkou pro nás zcela neznámých potravin a jídelních kombinací. Neopomenul nabídnout pohled na styl domorodého oblékání, ale i na různé suvenýry, které si z cesty do šest tisíc kilometrů vzdálené krajiny s sebou přivezl.

Z ještě větších dálek se nám vrátil pan farář Oldřich Chocholáč, který se spolu s újezdskou farností zúčastnil pouti do Mexika za P. Marií Guadalupskou. Toto místo je od naší vlasti na zeměkouli vzdálené západním směrem (na rozdíl od Mongolska) více než devět tisíc kilometrů. A tak mnohé účastníky besedy o této mariánské pouti zajímalo, jak se do Latinské Ameriky cestuje, jak odlišný je život ve světě, kde často platí odlišná společenská pravidla. To, co však bylo pro mnohé naplňujícím zjištěním, se skrývalo za samotným nejnavštěvovanějším poutním místem na světě. Historická fakta o zázraku, který se odehrál v indiánském prostředí, dodnes nepřestávají udivovat nejen věřící, ale i vědce, kteří stále zkoumají živý obraz, který je pokladem dnes již nového chrámu v Gaudalupe. Vyprávění otce Oldřicha o pátečním večeru 14. dubna 2023 zaujalo mnoho přítomných, na řeč přišla také nabídka na účast na druhé pouti, kterou naše sousední farnost připravuje v příštím roce.

Velké poděkování patří oběma besedujícím, kteří poutavým způsobem nechali účastníky obou besed zavítat alespoň na chvíli do velmi vzdálených končin tak odlišných světadílů. Těšíme se, že se s námi zase někdy přijdou podělit se zážitky ze svých cest do ne zcela známých krajin.

Fk