Dívčí tábor Netín 2020

V půlce července 2020 se holky nejen z naší farnosti vydaly na expedici. U telnického kostela nastoupily do lodí a odpluly až do Tichého oceánu, kde měly týden na to objevit a zmapovat celý Tajuplný ostrov.

První den to měly jednoduché. Pohybovaly se jen v okolí přístavu, který byl vybudován již před jejich příjezdem. Druhý den je však čekala obrovská step. Žila zde spoustu zvířat, a tak jsme se procvičily v jejich znalostech. Plížily jsme se jako lvi, závodily v běhu jako gepardi, skákaly jsme jako antilopy, a dokonce jsme si prohlížely ostatní zvířectvo jako orli.

Třetí den jsme chtěly pokračovat v objevování stepi, ale zaútočili na nás domorodí obyvatelé. Musely jsme jim dokázat tancem míru, že jim neublížíme. Naštěstí se domorodci jménem Hu, Ha, Hi a Ho ukázali jako neškodní. Dokonce nám zanechali vzkaz, který jsme s pomocí jazykovědce rozluštily.

Další den jsme se ráno procvičily v zoologických znalostech a v orientaci v přírodě, a tak jsme se mohly odpoledne vydat na vysokou horu uprostřed ostrova.

Následující den jsme se vydaly do pralesa, kde jsme tematicky barvily kameny, vyráběly náramky, ochočily žáby, a dokonce vyzkoušely opičí dráhu. Odpoledne nám vědec předvedl chemické a fyzikální pokusy, a pak nás čekala veliká výzva. Překonávaly jsme svůj strach nejprve z pavouků, mravenců, pijavic, žížal, a nakonec při prozkoumávání jeskyně čili na stezce odvahy. Odměnou byly živé řasokoule, které si mohla každá z nás odvézt domů.

Zbývalo nám už jen probádat poslední část území. Vyrobily jsme si létající balony a přeletěly trhlinu v ostrově. Přistály jsme v místě, které jsme nazvaly RÁJ. Byla tam totiž spousta zábavy a jídla!

Tato velká dobrodružství jsme zažily na dívčím táboře na faře v Netíně. Všech 17 účastnic a jejich vedoucí - motivátor, vědec, jazykovědec, zpravodaj, meteorolog, kuchařka a sportovní tým.

Budeme se těšit zase za rok!

Hu! 

Zpravodaj