Vánoční čas v telnické farnosti

Letošní vánoční doba byla sice poměrně krátká, ale i během těchto 14 dnů jsme v naší farnosti společně oslavili svátky Kristova narození. Už v závěru roku si naši ministranti v rámci svých pravidelných úterních schůzek připravili vánoční besídku, při níž se všichni vzájemně obdarovali drobnými dary. Ministranti, děvčata a další dobrovolníci pak vánočně nazdobili celý kostel, připravili kostelní betlém a instalovali letos ohromné vánoční stromy.

Den před Štědrým dnem vyrostl pod vánočním stromem na kostelním nádvoří nový betlém v životní velikosti. Ideu otce Oldřicha ztvárnila svými nádhernými kresbami telnická výtvarnice Martina Hostěradská za pomoci obecní pracovní čety a elektroinstalace Radka Jahody. Betlémská rodina tak vítala všechny, kteří v průběhu vánoční doby přicházeli na mši svatou nebo šli procházkou na hřbitov.

O Štědrém dnu jsme za zpěvu tradičních koled a děvčat z dětské scholičky slavili vigilii Narození Páně, naše pozvání do farního chrámu v odpoledním čase (16:00 hod.) přijaly především rodiny s dětmi. Kromě samotné vánoční radosti si mohli lidé ze mše svaté ke štědrovečernímu stolu odnést i betlémské světlo. Ve 22:30 hod. jsme pak v sokolnické kapli slavili půlnoční mši svatou.

Při samotné slavnosti Narození Páně v sobotu 25. prosince pak byl panem farářem požehnán nový venkovní betlém. Neděle 26. prosince se nesla ve znamení svátku Svaté rodiny a ve večerních hodinách pak zúčastněné farníky potěšila v kostele mládežnická schola zpěvem vánočních koled. Po oba tyto sváteční dny nabídla farnost široké veřejnost možnost návštěvy kostelního betléma.

O svátku svatého papeže Silvestra jsme Bohu poděkovali za uplynulý rok a 1. ledna 2022 oslavili slavnost Matky Boží Panny Marie. A hned o den později následovala slavnost Zjevení Páně s připomínkou tříkrálové tradice. Nejenže jsme v neděli ke kostelnímu betlému přidali další figurky z průvodu východních mudrců, ale při úterní mši svaté jsme si s dětmi připomněli předání také tří „královských“ darů: zlata, kadidla a myrhy. Kdo měl zájem, mohl si také vychutnat libou vůni skutečného myrhového oleje. S vánoční dobou jsme se rozloučili poslední vánoční nedělí, při níž jsme oslavili svátek Křtu Páně. V sokolnické kapli Povýšení sv. Kříže pak na rozloučení s vánoční dobou odehrál svůj vánoční koncert vážné hudby soubor Musica Florea.

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na charitu: v průběhu Adventu se naši farníci mohli připojit k dobročinné akci Andělský strom, který pořádalo Mezinárodní vězeňské společenství. Díky poskytnutým darům jsme tak mohli podpořit obdarování více než tří desítek dětí vězňů vánočními dary.

Letošní vánočních svátků jsme tak v naší farnosti prožili v pokojném a radostném duchu. Děkujeme všem, kteří se na jejich přípravě podíleli a také všem, kteří s námi radost z narození Spasitele sdíleli. Velkou radost nám také přinášely všechny hudební soubory naší farnosti z Telnice i Sokolnic, které často vánoční mše doprovázely – všem velké díky. Přejeme všem požehnaný rok 2022 a věříme, že jej prožijeme společně s Boží pomocí.