První svaté přijímání

Nedělní mše svatá 27.5.2018 na Slavnost Nejsvětější Trojice byla pro nás všechny o to radostnější, že k prvnímu svatému přijímání přistoupilo osm dětí z naší farnosti. Pamatujme v modlitbách na tyto děti i jejich rodiče a rodiny, aby tato slavnost byla jen začátkem jejich celoživotní cesty s Kristem.