Příspěvek farnosti na potřeby diecéze

Od letošního roku jsou biskupem stanovena nová pravidla pro výpočet příspěvku farností na potřeby brněnské diecéze. Podle nově nastavených pravidel byl tento příspěvek pro naši farnost vyčíslen na 61.451 Kč. Částku 13.771 Kč jsme již uhradili, zbývá tak ještě doplatit 47.680 Kč. Pro informaci - v loňském roce činil příspěvek 38.266 Kč.