Přednáška P. Pavla Šupola "Duchovní proudy v moderní hudbě"

V pátek 11. ledna od 19 hod. bude ve zpěvárně v Pozořicích setkání biřmovanců. Téma: Duchovní proudy v moderní hudbě, rozlišování dobrých a škodlivých skladeb. Host: P. Pavel Šupol.