Prázdninové služby lektorů

Ve farním kalendáři na našem farním webu jsou k dipozici rozpisy služeb lektorů v čase prázdnin. Pokud nebudete schopni určenou službu v uvedený čas zajistit, kontaktujte včas ostatní lektory pro případný záskok.