Železný poutník

Tradiční noční pouť ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn se v letošním roce bude zahájena mší svatou v pátek 15.3.2024 v 18.00 na Svatém Kopečku. Pouti se účastní i Jan Husek, jáhen z naší farnosti, na kterého je možno se případně obrátit pro bližší informace.

hostyn24-2.jpg