Pozvánka - Seminář Život v Duchu

Zveme Vás na  „Seminář života v Duchu“, který se bude konat od 5. října do 30. listopadu.

Cílem semináře je zásadní prohloubení vztahu k Bohu se všemi důsledky, jakými jsou přijetí a rozlišení osobních duchovních darů, životní nasměrování, nový pohled na své poslání v církvi i ve světě. 

Seminář rozvinul otec Ernst Sievers především na základě misijních zkušeností z Ghany a z Ugandy, ale i z jiných částí světa. Ale nebojte se, i v Evropě jsou se seminářem dobré zkušenosti, snad právě díky vzájemnému obohacení různých částí Kristovy církve.

Prakticky se seminář uskuteční v průběhu celkem 9 týdnů. Každý týden představuje jeden tematický celek. Z hlediska časových nároků je třeba vyhradit si každý den 15 až 20 minut na denní tichou chvíli k osobní modlitbě a k rozjímání nad daným biblickým textem.

Dále se v průběhu semináře budeme setkávat jednou týdně ve čtvrtek ke společné modlitbě, ke shrnutí zkušeností s rozjímáním z uplynulého týdne a k uvedení do tématu na další týden. Součástí semináře je bohoslužba smíření  v neděli 5. listopadu v 17 hodin s možností přistoupení ke svátosti smíření. V průběhu druhé poloviny semináře se také uskuteční modlitba za vylití darů Ducha svatého. Celý seminář se pak uzavře modlitbou rozeslání. 

Zahájení se bude konat ve čtvrtek 5. října od 19:00 hod. v kostele v Telnici. I následující setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 19:00 hod. (kromě čtvrtku 2. listopadu).

Prosím o promyšlení a poté případné závazné potvrzení Vaší účasti. Také oslovte známé, o kterých lze předpokládat, že by jim seminář mohl být k užitku.

Přihlašovat se může na odkazu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFJYM4qSKj68S5-AanZTeNlPGpQDJHBByNiKDEV_ZIjPEUUA/viewform?usp=sf_link

Eventuálně se ozvěte na kontaktu níže.

Všechno Vám vysvětlíme, ať už na zahájení nebo osobně.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Petra Wajdu, petr.wajda@gmail.com, tel. 724358844

Picsart_23-09-07_21-59-14-161.jpg