Příprava na biřmování 2023 - 2024

V neděli 28. dubna 2024 proběhne v naší farnosti po osmi letech biřmování. K této svátosti se nás letos chystá devatenáct – 12 dívek a 7 hochů ve věku od 15 do 23 let.

K dovršení tohoto milníku nám pomohla dvouroční příprava pod taktovkou Honzy Vybírala, Petra Gabrhela, Kačky Králové a Lucky Jahodové. Pochopitelně by se také schůzky neobešly bez pana faráře Oldřicha Chocholáče.

Setkání byla strukturovaná do dvou částí. První rok jsme se zabývali naukovými otázkami z oblasti náboženství a víry. Druhá část nás přenesla do oblasti praktického křesťanství v běžném životě. Některé schůzky svými návštěvami podpořili i hosté, jimiž byli biolog Martin Vácha z PřF MU, evangelická farářka Marta Židková a několik lidí z naší farnosti. 

Na podzim 2023 jsme společně zamířili na víkend do Heřmanova, kde byla příprava zintenzivněna a prožili jsme spoustu workshopů, besed, diskusí i jiných aktivit.

Děkujeme moc všem, kteří obětovali svůj čas, aby nám předali své zkušenosti a pomohli nám utřídit si názory, než přistoupíme ke svátosti biřmování.

Vaši biřmovanci