Pěší pouť

Srdečně zveme v sobotu 20.4.2024 na Pěší pouť do Křtin při které budeme pamatovat na biřmovance, děti a mládež naší farnosti.

pouť.png