Pozvánka na seminář "Manželům nablízku"

V sobotu 17. listopadu 2018 ve farním sále u sv. Jakuba v Brně od 9:30 do 15:00 se uskuteční seminář Manželům nablízku.

Seminář je určen kněžím a manželským párům, které by ve svých farnostech chtěly být nablízku ostatním manželům v těžkostech.

Setkání nabídne informace o úskalích manželského vztahu s cílem zvednout vlnu zájmu o život manželů ve farnostech.

Ze semináře bude pořizování videozáznam, proto si dovolíme požádat o dochvilnost.

Přihlašování probíhá zde do pondělí 12.11. 2018 včetně.