Postní zamyšlení


Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí pro svou duši. Mt 11, 29


Někteří lidé vnímají pokoru ve smyslu ponižovat se, poddávat se druhým, nechat si všechno líbit... 

Pokora není podceňování. Pokora je tvořivá rovnováha. Přeceňování je pýcha. Podceňování sebe samého vede ke komplexu méněcennosti. 

Pokorný člověk ví, kým je. Je si vědom své reálné hodnoty, a proto se o svoji hodnotu nebojí. Pokorného člověka je těžké urazit. Pokora umí uctivě a s laskavostí označit i nesprávné věci a přitom usiluje o konstruktivní přístup. Pokora osvobozuje. Pokora se nepotřebuje bránit útokem.

Pokorný vítěz je mnohem silnější než ten, který má kolem sebe hromady mrtvých protivníků. Pokorného člověka lidé následují, protože si ho váží, protože je rozvíjí.

Přeji vám všem požehnané prožití postní doby.

Mgr. Vladimír Langer, farář