Milí farníci,

papež Benedikt XVI. upozorňuje na začátku postní doby na důležitost správného prožití přípravy na Velikonoce: „Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož vzešel dar desek Zákona. Postní doba nás chce především pozvat, abychom prožili s Ježíšem oněch čtyřicet dní, které strávil v modlitbě a postu na poušti, ještě než začal veřejně působit…“

Kdo se namáhá v duchovní oblasti, odříká si v oblasti tělesné, soustředí se na věci Boží; ten zřejmě přináší dobré ovoce. Je jisté, že zvláště v dnešní době jsou mnozí lidé přetíženi: prací, starostmi, hlukem, strachem z budoucnosti… I to je v určitém smyslu obrovská námaha, zátěž. Máme však i zkušenost, že právě tato námaha mnohdy nepřináší dobré plody.

Možná právě proto jsme v postní době vybízeni k tomu, abychom se obrátili – k Bohu. On je přece původcem řádu, který vede k správnému poznání věcí. Poznání umožňuje sebeovládání. Trpělivost je pak plodem sebeovládání a vede k opravdové zbožnosti. Opravdová zbožnost podporuje lásku. K Bohu, ale i k lidem. (Srv. 2 Petr 1,5-7)

Těžko si lze přát něco lepšího, než pokoj, porozumění a vstřícnost mezi lidmi. Dobře prožitý půst by nám v tom měl napomoci. A k tomuto nelehkému úkolu všem ze srdce žehnám.

P. Ladislav Kozubík