Postní duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem

V neděli 19. března 2017 jsme v naší farnosti přivítali po čase opět otce biskupa Pavla Konzbula. Společný program započal pontifikální mší svatou v 8.00 hod., na kterou navázala promluva otce biskupa, které se zúčastnilo asi 140 zájemců a při které jsme se zamýšleli nad vírou a jejími podobami v průběhu rozvoje lidské osobnosti. Zazněla velká řada myšlenek a podnětů, které určitě zaujaly i přítomné rodiče, kteří už přemýšleli, jak je uplatní při výchově svých ratolestí. 

Na duchovní slovo navázala společná konzumace připraveného občerstvení v prostorách fary, kde byla příležitost k řadě příjemných setkání a otec také biskup Pavel byl neustále "v obležení".

V 10.30 hod. jsme se opět přesunuli do kostela, kde jsme s krátkými zamyšleními otce biskupa prošli jednotlivá zastavení křížové cesty. 

Pak nastal čas, abychom se duchovně obohaceni odebrali se do svých domovů...

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě celého nedělního dopoledne!