Pohřeb 

Potřebujete-li zařídit církevní pohřeb, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.

Za všechny zemřelé v naší farnosti se modlíme při bohoslužbě v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé  - 2. listopadu.