Poděkování

Poděkování za dotace na akce realizované v roce 2017

Dotace obce Telnice na opravu fary

-- 80.000,- Kč

Dotace obce Sokolnice na opravu fary

-- 20.000,- Kč

Dotace obce Telnice na opravu věže kostela

-- 100.000,- Kč


Poděkování za dotace na akce realizované v roce 2016

Dotace JMK na opravu havarijního stavu střechy nad sakristií
a stropu na oratoři

200.000,- Kč

Dotace JMK na opravu omítky a izolace na věži kostela v Telnici

200.000,- Kč

Oprava havarijního stavu oken na budově fary v Telnici

245.000,- Kč

Dotace obce Sokolnice na opravu fary v Telnici

20.000,- Kč

Dotace obce Telnice na opravu fary v Telnici

80.000,- Kč

Mimořádná dotace obce Telnice na opravu havarijního stavu stropu na faře v Telnici

80.000,- Kč

AGRO SERVIS CZ, spol.s r.o., Rajhradice - dar na opravu fary

50.000,- Kč

Všem výše jmenovaným dárcům za farnost Telnice upřímný dík.