Poděkování za úrodu

V neděli 26. září 2021 jsme při bohoslužbách v Sokolnicích i v Telnici děkovali za letošní úrodu. Velký dík patří všem, kteří se přinesli bohaté plody své letošní úrody i těm, kteří se podíleli se na výzdobě, přípravě i průběhu slavnosti.