Poděkování za farní sbírku

Při bohoslužbách v neděli 19. listopadu 2017 proběhla sbírka na úhradu závazků farnosti, která přinesla celkem 15.380 Kč. Velký dík patří všem dárcům.

Díky této sbírce se snížily aktuální závazky farnosti, které zbývá splatit na 80.370 Kč.