Poděkování otce biskupa

Otec biskup Vojtěch Cikrle zaslal kněžím brněnské diecéze následující poděkování:

Milí bratři,

prosím, abyste tlumočili farníkům poděkování za jejich iniciativní přístup ke spolupráci na péči o „vinici naší diecéze", k níž jsem vyzval v neděli 24. září.

Prosím, poděkujte všem, kteří

· v neděli 24. září 2017 přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celkový výtěžek sbírky bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností.

· kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory. Můžeme mít radost, že se tato dárcovská rodina každým dnem rozrůstá a již čítá téměř tisíc donátorů z celé diecéze. Výrazem naší vděčnosti je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která je slavena každé první úterý v měsíci v 8.30 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny Brně. https://fond.biskupstvi.cz/

Žehnám Vám i všem, které nosíte ve svém srdci.

+ Vojtěch