Poděkování manželům Královým

V neděli 11. prosince 2016 se završila 55-ti letá služba telnického kostelníka pana Vladimíra Krále. Pan Král při mši svaté předal klíče od kostela otci Vladimírovi, který oběma manželům Královým děkoval za jejich dlouholeté věrné služby. Pan farář současně manžele Královy ujistil, že jsou v sakristii vždycky vítáni.

Přítomní účastníci nedělní bohoslužby poděkovali manželskému páru dlouhotrvajícím potleskem.