Křížové cesty v Telnici

Letošní postní doba je již ve své druhé polovině. Telničtí a sokolničtí farníci si každý pátek před mší svatou připomínají umučení našeho Pána průvodem křížové cesty v kostele sv. Jana Křtitele.

Křížovou cestu postupně vedou různá společenství, doposud se jí ujaly maminky, ministranti, společenství modlitby svatého růžence a biřmovanci.

15. března 2024 ji povede Klub aktivních seniorů a o týden později otcové naší farnosti s jáhnem Janem Huskem.

Křížová cesta začíná vždy v 17:30 hod. a všichni jsou srdečně zváni.

IMG_8100.JPG