Pastorační rada

Pastorační rada telnické farnosti pracuje ve složení:

 • Metoděj Dudák
 • Marie Fialová
 • Lenka Franklová
 • Petr Gabrhel
 • Pavla Chovancová
 • Josef Král
 • Pavel Král
 • Pavla Zapletalová
 • Hana Jahodová

Pastorační rada 12. 3. 2019

PRF byla informována o situaci ve farnosti a vzhledem tomu, že se na členy PRF obrací farníci s dotazy na současnou situaci, dohodla se PRF na tom, že se situací rámcově seznámí farníky v neděli 17. 3. 2019 po mši svaté v Sokolnicích i v Telnici.

Text sdělení:

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy z řad farníků na situaci ve farnosti, rozhodli se členové pastorační rady, která byla o situaci informována, seznámit Vás s některými důležitými skutečnostmi.

Od chvíle změny času nedělních bohoslužeb na začátku loňského roku vyjadřuje skupinka farníků ze Sokolnic trvale svou nespokojenost s touto změnou, ale také se stavem pastoračních aktivit 
v Sokolnicích. Své stížnosti směřují také k panu děkanovi a brněnskému biskupství. Velká většina z nich se přitom života farnosti od té doby neúčastní.

Jedním ze sokolnických farníků také byla podána žaloba na P. Vladimíra Langera k církevnímu soudu pro újmu na cti, ke které mělo dojít tím, že P. Vladimír v ohláškách informoval o odvolání dotyčného farníka z ekonomické rady farnosti, což bylo jeho povinností vyplývající ze stanov. V současné době probíhá soudní řízení.

Pan farář tak v posledních měsících čelí permanentnímu tlaku, který bohužel negativně ovlivňuje i pastorační činnost ve farnosti.

Rádi bychom vás, farníky z Telnice i ze Sokolnic, vyzvali k modlitbám za všechny zúčastněné, za jednotu celé farnosti a také k aktivnímu přístupu každého z vás na životě farního společenství bez ohledu na to, ve které obci žijete.


Pastorační plán únor - srpen 2019

Pastorační rada 29.1.2019 - zápis z jednání

 • Biblická pátrání
  • 17. 2., 17. 3., 14. 4., 19. 5.2019
 • Adopce na dálku
  • 20.000,- Kč - Hanka Kroutilová, Lenka Franklová
  • pokladnička pro adopci na dálku bude umístěna v kostele i v kapli
  • farnost adoptovala dvě děti a jednoho bohoslovce
 • Den nemocných
  • 10. 2. 2019 - společné udělování svátosti nemocných při všech bohoslužbách
 • Popeleční středa
  • 6. 3. 2019 - udělování popelce v kostele na popeleční středu, v kapli o 1. postní neděli
 • Příprava prvokomunikantů
  • 5. 2. 2019 - setkání s rodiči prvokomunikantů
  • v úterý po mši sv. 3. 3. 2019 - představení provokomunikantů s rodiči při bohoslužbě v 9.00 v kostele
  • jedna z přímluv za prvokomunikanty při všech bohoslužbách
  • bezprostřední příprava prvokomunikantů bude probíhat každý týden v úterý během bohoslužby pro děti (P. Vladimír) po celou postní a velikonoční dobu
 • Postní doba
  • křížové cesty budou v kostele v pátek v 18.00 hodin - organizace Petr Gabrhel a v kapli v neděli 14.00 hodin - organizace Lenka Franklová
  • postní duchovní obnovu bude mít P. Petr Mareček předběžně některou postní neděli
  • odpoledne 30. 3. 2019 - dívčí olympiáda - děkanská akce
 • Velikonoce
  • čtvrtek - missa chrismatis na Petrově - účast ministrantů jako obvykle (František)
  • velikonoční obřady
   • čtvrtek 18.00 - kostel
   • pátek 9.00 křížová cesta v parku (vede P. Vladimír), 15.00 velkopáteční obřady v kostele
   • sobota 20.00 - kostel - vigilie
   • neděle 7.45 - kaple a 9.00 - kostel
   • pondělí 7.45 - kostel a 9:00 - kaple
   • zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela - Pavel, Hanka - sraz na parkovišti "U Husara" 30 minut před bohoslužbami
 • Posvátná stezka pro mládež
  • Praha - datum bude upřesněno
 • Májové pobožnosti
  • v kostele každý květnový pátek v 18.00 (Petr, Pavla)
  • v kapli v neděli v 18.00 (Hanka, Lenka)
 • Noc kostelů
  • 24. 5. 2019 - pojedeme do jiných farností - bude upřesněno na webu
 • 1. sv. přijímání
  • 26. 5. 2019 - 9.00 v kostele - zpívá schola a děti
 • Hody Telnice
  • 23. 6. 2019 -  mše sv. v 9.00 hodin - v případě pěkného počasí venku na nádvoří
 • Táborák na konec šk.roku
  • 25.6.2019 - úterý po mši sv. pro rodiče s dětmi 
 • Pouť do Tuřan
  • kolem 15. 8. 2018 - bude upřesněno
 • Víkendovka pro mládež
  • 9.-14.8.2019  v Heřmanově
 • Modlitby matek a zkoušky scholy budou probíhat podle obvyklého pořádku.
 • Dotazy
  • Nešly by ministrantské sportovní setkání s Františkem od září dělat na orlovně? P. Vladimír - zeptat se předsedy Orla Telnice.
  • Příprava na biřmování je naplánována až na pozdější dobu (cca za 3 roky)
  • Staré varhany pastorační rada opravovat nedoporučuje
  • Ministrantská olympiáda bude 9.11.2019
  • V lednu 2020 plánujeme farní ples ve spolupráci s obcemi

 Pastorační plán září 2018 - leden 2019

 • Poděkování za úrodu
  • 16.9.2018
 • Víkendovka pro mládež
  • 21.- 23.9.2018 - Slavkov - Katka a Lucka Jahodovy, Josef Král
 • Říjen – měsíc Panny Marie
  • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
  • v neděli v 9.00 modlitba desátku sv. růžence.
  • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden - vyhlásit v kostele - prověřit zájem a zajistit organizátora
 • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
  • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
 • Slavnost Ježíše Krista Krále - 25.11.2018
  • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
 • Adventní doba
  • čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
  • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
  • 1. neděli adventní 2.12.2018 – 9.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
  • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
  • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
  • představení prvokomunikantů
  • návštěva pana faráře v KLASu - termín bude upřesněn s paní Marií Fialovou
  • Setkání s Mikulášem
   • proběhne přípravná schůzka - Pavla Chovancová, Hana Jahodová, Vladimír Langer
 • Vánoční doba
  • 24.12.2018 Telnice – 16.00 hod., jiná bohoslužba v tento den nebude
  • obnova manželských slibů
  • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2017/18
  • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
  • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2017/18
  • Zpívání koled na nádvoří kostela 26.12.2018 18.00 hod. – zajišťuje Štefan Chovanec - ověřit
  • Otevření kostela pro veřejnost - dohodnout zajištění s Františkem Kroutilem
  • Svátek Svaté Rodiny
  • Nový rok
  • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
  • Svátek Křtu Páně

 Pastorační plán únor - červen 2018

 • pokladnička pro adopci na dálku bude umístěna v kostele i v kapli - farnost adoptovala dvě děti a jednoho bohoslovce
 • 11. 2. 2018 - den nemocných - společné udělování svátosti nemocných při všech bohoslužbách
 • 14. 2. 2018 - popeleční středa - udělování popelce v kostele na popeleční středu, v kapli o 1. postní neděli
 • Příprava prvokomunikantů
  • 16. 2. 2018 - setkání s rodiči prvokomunikantů - pátek po mši sv.
  • 18. 2. 2018 - představení provokomunikantů s rodiči při bohoslužbě v 9.00 v kostele
  • bezprostřední příprava prvokomunikantů bude probíhat každý týden v úterý během bohoslužby pro děti (P. Vladimír) po celou postní a velikonoční dobu (katecheté budou mít pro děti a rodiče postní cestu)
 • Postní doba
  • křížové cesty o postních nedělích budou v kostele v 8.30 (rozpis Pavel) a v kapli 14.00 (rozpis Lenka)
  • postní duchovní obnovu bude mít P. Pavel Kopeček předběžně v některém z pátků - 17.30 mše sv. následovaná přednáškou a příležitostí ke sv. smíření
 • 10. 3. 2018 - dívčí olympiáda - děkanská akce
 • Velikonoce
  • čtvrtek - missa chrismatis na Petrově - účast ministrantů jako obvykle (František, Gábina) 
  • velikonoční obřady
   • čtvrtek 18.00 - kostel
   • pátek 9.00 křížová cesta v parku (vede P. Vladimír, ozvučení Pavel), 15.00 velkopáteční obřady v kostele
   • sobota 20.00 - kostel - vigilie se křtem dospělého
   • neděle 7.45 - kaple a 9.00 - kostel
   • pondělí 9.00 - kostel
  • zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela - Pavel, Hanka, Štefan - sraz na parkovišti "U Husara" 30 minut před bohoslužbami
 • 14. 4. 2018 - posvátná stezka pro ženy - Olomouc
 • nedělní májové pobožnosti - v kostele po mši sv. zpívané litanie, v kapli 18.00 (Hanka, Lenka)
 • 13. 5. 2018 - den matek - připravit dárek pro matky
 • 25. 5. 2018 - noc kostelů (vytvořit organizační tým - Pavla, Štefan, Honza...)
 • 27. 5. 2018 - 1. sv. přijímání - 9.00 v kostele - zpívá schola a děti
 • 1. 6. 2018 - den dětí - připravit dárek pro děti
 • 3. 6. 2018 - Slavnost Těla a Krve Páně - slavná bohoslužba v kostele v 9.00 + průvod, mše sv. v kapli nebude
 • 17. 6. 2018 - den otců - připravit dárek pro otce
 • 26. 6. 2018 - táborák pro děti a mládež na nádvoří kostela
 • farní tábor pro kluky - 21. 7. - 25. 7. 2018
 • farní tábor pro holky - 15. 7. - 21. 7.1 2018
 • farní tábor pro kluky - 5. 8. - 12. 8. 2018
 • kolem 15. 8. 2018 - pouť do Tuřan - bude upřesněno
 • Modlitby matek a zkoušky scholy budou probíhat podle obvyklého pořádku.

 Pastorační plán září 2017 - leden 2018

 • Poděkování za úrodu
 • 29.9.2017 setkání prvokomunikantů s biskupem
 • Říjen – měsíc Panny Marie
  • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
  • Při nedělních bohoslužbách zpěv růžencové písně 814-Zdrávas buď nebes královno.
  • 21.10.207 setkání dětí z děkanátu v Rajhradě.
  • spuštění farní kavárny – oslovit zájemce, kteří by si rozdělili služby
  • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden
 • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
  • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
 • Slavnost Ježíše Krista Krále 
  • Bohoslužba se zpěvem scholy
  • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
 • Adventní doba
  • po, st, čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
  • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
  • 1. neděli adventní – 8.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
  • V úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
  • úterý 5.12.2017 v 18.00 hod. v kostele – mše sv. nebude
  • organizaci a katechezi zajišťuje paní Pavla Chovancová
  • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
  • představení prvokomunikantů
  • návštěva pana faráře v KLASu
  • Roráty
  • Setkání s Mikulášem
 • Vánoční doba
  • Telnice – 16.00 hod.
  • mše sv. 31.12.2017 – 8.00 hod.
  • obnova manželských slibů
  • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2016/17
  • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
  • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2016/17
  • Pořad bohoslužeb 24.12.2017
  • Zpívání koled u betléma v kostele – 26.12.2017 18.00 hod. – zajišťuje Pavel Král
  • Svátek Svaté Rodiny
  • Nový rok
  • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
  • Svátek Křtu Páně

 Pastorační plán farnosti Telnice (únor – srpen 2017)

  Setkání s rodiči prvokomunikantů - úterý 21.2.2017 – po mši na faře
 • Postní doba
  • Popeleční středa (1.3.2017) – mše sv. v Telnici (mše sv. v Sokolnicích v úterý 28.2.2017)
  • Křížové cesty
   • pá-večer
   • ne-po mši sv. bez homilie, na závěr dvě sloky písně (umožnit případný odchod), navazuje kříž. cesta:
    • 1. neděle postní (05.03.) - ministranti
    • 2. neděle postní (12.03.) - senioři
    • 3. neděle postní (19.03.) - otec biskup Pavel
    • 4. neděle postní (26.03.) - děvčata
    • 5. neděle postní (02.04.) - matky
  • 19.3.2017 - postní duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Konzbulem
 • Velikonoce
  • Svatý týden
   • Zelený čtvrtek
    • ministranti se účastní Missa Chrismatis
    • adorace po mši sv.
   • Velký pátek
    • 9,00 - křížová cesta v sokolnickém parku
  • Velikonoční doba – posvátná stezka s P. Vladimírem pro muže
 • Květen – mariánský měsíc
  • Na mších sv. pro děti a rodiče – příležitost k ministrování pro děvčata
  • Po nedělních mší svatých proběhne střídavě modlitba sv.růžence a zpěv mariánských písní.  
 • 1. svaté přijímání
  • Neděle 28.5.2017 – zpívá schola
 • Noc kostelů - 9.6.2017
  • Společná návštěva kostelů v okolí autobusem
 • Hody v Telnici
  • Ne - hodová mše svatá
  • Po – ženáčské hody
 • Závěr školního roku
  • Táborák v Sokolnicích 29.6.
 • Farní pouť do Tuřan
  • Neděle 13.8. – mše sv. v 9,00 – slouží - Mgr. Vladimír Langer

Pastorační plán farnosti Telnice (září 2016 – leden 2017)

 • Poděkování za úrodu
 • Den farnosti
  • Slavnost sv. Václava – mše sv. na nádvoří + agapé
 • Říjen – měsíc Panny Marie
  • Společná modlitba desátku růžence po nedělní mši sv.
 • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
  • 2.11.2016 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2015/16
 • Slavnost Ježíše Krista Krále
  • Bohoslužba se zpěvem scholy
  • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
 • Adventní doba
  • 1. neděle adventní - žehnání věnců
  • Roráty
   • po, st, čt – 6,30 hod. – bohoslužba slova s roráty, v případě zájmu je po skončení bohoslužby slova v kostele k dispozici pro setkání (vzhledem ke stavebním pracím na faře) klubovna KLAS na náměstí (kontaktní osoba - paní Marie Fialová)
   • út, pá - 18,00 hod. – mše sv. s roráty
   • ne - 8,00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli (schola + kněz)
   • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem
  • Setkání s Mikulášem
   • úterý 6.12.2016 - 17,30 hod. v kostele (mše sv. nebude)
   • organizaci zajišťuje paní Pavla Chovancová
 • Vánoční doba
  • Pořad bohoslužeb 24.12.2016
   • Telnice – 16,00 hod.
  • Svátek Svaté Rodiny
   • mše sv. 30.12.2016 – 18,00 hod.
   • obnova manželských slibů
   • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2015/16
  • Nový rok
   • výroční zpráva o stavu farnosti
  • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
   • 6.1.2017 – 18,00 hod. - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
  • Svátek Křtu Páně
   • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2015/16

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.