Pastorační rada

Pastorační rada telnické farnosti pracuje ve složení:

 • P. Vladimír Langer
 • Metoděj Dudák
 • Marie Fialová
 • Lenka Franklová
 • Petr Gabrhel
 • Pavla Chovancová
 • Josef Král
 • Pavel Král
 • Pavla Zapletalová
 • Hana Jahodová

 Pastorační plán září 2018 - leden 2019

   • Poděkování za úrodu
    • 16.9.2018
   • Víkendovka pro mládež
    • 21.- 23.9.2018 - Slavkov - Katka a Lucka Jahodovy, Josef Král
   • Říjen – měsíc Panny Marie
    • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
    • v neděli v 9.00 modlitba desátku sv. růžence.
    • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden - vyhlásit v kostele - prověřit zájem a zajistit organizátora
   • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
    • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
   • Slavnost Ježíše Krista Krále - 25.11.2018
    • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
   • Adventní doba
    • čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
    • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
    • 1. neděli adventní 2.12.2018 – 9.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
    • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
    • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
    • představení prvokomunikantů
    • návštěva pana faráře v KLASu - termín bude upřesněn s paní Marií Fialovou
    • Setkání s Mikulášem
     • proběhne přípravná schůzka - Pavla Chovancová, Hana Jahodová, Vladimír Langer
   • Vánoční doba
    • 24.12.2018 Telnice – 16.00 hod., jiná bohoslužba v tento den nebude
    • obnova manželských slibů
    • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2017/18
    • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
    • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2017/18
    • Zpívání koled na nádvoří kostela 26.12.2018 18.00 hod. – zajišťuje Štefan Chovanec - ověřit
    • Otevření kostela pro veřejnost - dohodnout zajištění s Františkem Kroutilem
    • Svátek Svaté Rodiny
    • Nový rok
    • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
    • Svátek Křtu Páně

 Pastorační plán únor - červen 2018

 • pokladnička pro adopci na dálku bude umístěna v kostele i v kapli - farnost adoptovala dvě děti a jednoho bohoslovce
 • 11. 2. 2018 - den nemocných - společné udělování svátosti nemocných při všech bohoslužbách
 • 14. 2. 2018 - popeleční středa - udělování popelce v kostele na popeleční středu, v kapli o 1. postní neděli
 • Příprava prvokomunikantů
  • 16. 2. 2018 - setkání s rodiči prvokomunikantů - pátek po mši sv.
  • 18. 2. 2018 - představení provokomunikantů s rodiči při bohoslužbě v 9.00 v kostele
  • bezprostřední příprava prvokomunikantů bude probíhat každý týden v úterý během bohoslužby pro děti (P. Vladimír) po celou postní a velikonoční dobu (katecheté budou mít pro děti a rodiče postní cestu)
 • Postní doba
  • křížové cesty o postních nedělích budou v kostele v 8.30 (rozpis Pavel) a v kapli 14.00 (rozpis Lenka)
  • postní duchovní obnovu bude mít P. Pavel Kopeček předběžně v některém z pátků - 17.30 mše sv. následovaná přednáškou a příležitostí ke sv. smíření
 • 10. 3. 2018 - dívčí olympiáda - děkanská akce
 • Velikonoce
  • čtvrtek - missa chrismatis na Petrově - účast ministrantů jako obvykle (František, Gábina) 
  • velikonoční obřady
   • čtvrtek 18.00 - kostel
   • pátek 9.00 křížová cesta v parku (vede P. Vladimír, ozvučení Pavel), 15.00 velkopáteční obřady v kostele
   • sobota 20.00 - kostel - vigilie se křtem dospělého
   • neděle 7.45 - kaple a 9.00 - kostel
   • pondělí 9.00 - kostel
  • zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela - Pavel, Hanka, Štefan - sraz na parkovišti "U Husara" 30 minut před bohoslužbami
 • 14. 4. 2018 - posvátná stezka pro ženy - Olomouc
 • nedělní májové pobožnosti - v kostele po mši sv. zpívané litanie, v kapli 18.00 (Hanka, Lenka)
 • 13. 5. 2018 - den matek - připravit dárek pro matky
 • 25. 5. 2018 - noc kostelů (vytvořit organizační tým - Pavla, Štefan, Honza...)
 • 27. 5. 2018 - 1. sv. přijímání - 9.00 v kostele - zpívá schola a děti
 • 1. 6. 2018 - den dětí - připravit dárek pro děti
 • 3. 6. 2018 - Slavnost Těla a Krve Páně - slavná bohoslužba v kostele v 9.00 + průvod, mše sv. v kapli nebude
 • 17. 6. 2018 - den otců - připravit dárek pro otce
 • 26. 6. 2018 - táborák pro děti a mládež na nádvoří kostela
 • farní tábor pro kluky - 21. 7. - 25. 7. 2018
 • farní tábor pro holky - 15. 7. - 21. 7.1 2018
 • farní tábor pro kluky - 5. 8. - 12. 8. 2018
 • kolem 15. 8. 2018 - pouť do Tuřan - bude upřesněno
 • Modlitby matek a zkoušky scholy budou probíhat podle obvyklého pořádku.

 Pastorační plán září 2017 - leden 2018

   • Poděkování za úrodu
   • 29.9.2017 setkání prvokomunikantů s biskupem
   • Říjen – měsíc Panny Marie
    • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
    • Při nedělních bohoslužbách zpěv růžencové písně 814-Zdrávas buď nebes královno.
    • 21.10.207 setkání dětí z děkanátu v Rajhradě.
    • spuštění farní kavárny – oslovit zájemce, kteří by si rozdělili služby
    • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden
   • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
    • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
   • Slavnost Ježíše Krista Krále 
    • Bohoslužba se zpěvem scholy
    • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
   • Adventní doba
    • po, st, čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
    • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
    • 1. neděli adventní – 8.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
    • V úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
    • úterý 5.12.2017 v 18.00 hod. v kostele – mše sv. nebude
    • organizaci a katechezi zajišťuje paní Pavla Chovancová
    • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
    • představení prvokomunikantů
    • návštěva pana faráře v KLASu
    • Roráty
    • Setkání s Mikulášem
   • Vánoční doba
    • Telnice – 16.00 hod.
    • mše sv. 31.12.2017 – 8.00 hod.
    • obnova manželských slibů
    • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2016/17
    • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
    • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2016/17
    • Pořad bohoslužeb 24.12.2017
    • Zpívání koled u betléma v kostele – 26.12.2017 18.00 hod. – zajišťuje Pavel Král
    • Svátek Svaté Rodiny
    • Nový rok
    • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
    • Svátek Křtu Páně

 Pastorační plán farnosti Telnice (únor – srpen 2017)

    Setkání s rodiči prvokomunikantů - úterý 21.2.2017 – po mši na faře
   • Postní doba
    • Popeleční středa (1.3.2017) – mše sv. v Telnici (mše sv. v Sokolnicích v úterý 28.2.2017)
    • Křížové cesty
     • pá-večer
     • ne-po mši sv. bez homilie, na závěr dvě sloky písně (umožnit případný odchod), navazuje kříž. cesta:
      • 1. neděle postní (05.03.) - ministranti
      • 2. neděle postní (12.03.) - senioři
      • 3. neděle postní (19.03.) - otec biskup Pavel
      • 4. neděle postní (26.03.) - děvčata
      • 5. neděle postní (02.04.) - matky
    • 19.3.2017 - postní duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Konzbulem
   • Velikonoce
    • Svatý týden
     • Zelený čtvrtek
      • ministranti se účastní Missa Chrismatis
      • adorace po mši sv.
     • Velký pátek
      • 9,00 - křížová cesta v sokolnickém parku
    • Velikonoční doba – posvátná stezka s P. Vladimírem pro muže
   • Květen – mariánský měsíc
    • Na mších sv. pro děti a rodiče – příležitost k ministrování pro děvčata
    • Po nedělních mší svatých proběhne střídavě modlitba sv.růžence a zpěv mariánských písní.  
   • 1. svaté přijímání
    • Neděle 28.5.2017 – zpívá schola
   • Noc kostelů - 9.6.2017
    • Společná návštěva kostelů v okolí autobusem
   • Hody v Telnici
    • Ne - hodová mše svatá
    • Po – ženáčské hody
   • Závěr školního roku
    • Táborák v Sokolnicích 29.6.
   • Farní pouť do Tuřan
    • Neděle 13.8. – mše sv. v 9,00 – slouží - Mgr. Vladimír Langer

Pastorační plán farnosti Telnice (září 2016 – leden 2017)

   • Poděkování za úrodu
   • Den farnosti
    • Slavnost sv. Václava – mše sv. na nádvoří + agapé
   • Říjen – měsíc Panny Marie
    • Společná modlitba desátku růžence po nedělní mši sv.
   • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
    • 2.11.2016 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2015/16
   • Slavnost Ježíše Krista Krále
    • Bohoslužba se zpěvem scholy
    • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
   • Adventní doba
    • 1. neděle adventní - žehnání věnců
    • Roráty
     • po, st, čt – 6,30 hod. – bohoslužba slova s roráty, v případě zájmu je po skončení bohoslužby slova v kostele k dispozici pro setkání (vzhledem ke stavebním pracím na faře) klubovna KLAS na náměstí (kontaktní osoba - paní Marie Fialová)
     • út, pá - 18,00 hod. – mše sv. s roráty
     • ne - 8,00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli (schola + kněz)
     • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem
    • Setkání s Mikulášem
     • úterý 6.12.2016 - 17,30 hod. v kostele (mše sv. nebude)
     • organizaci zajišťuje paní Pavla Chovancová
   • Vánoční doba
    • Pořad bohoslužeb 24.12.2016
     • Telnice – 16,00 hod.
    • Svátek Svaté Rodiny
     • mše sv. 30.12.2016 – 18,00 hod.
     • obnova manželských slibů
     • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2015/16
    • Nový rok
     • výroční zpráva o stavu farnosti
    • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
     • 6.1.2017 – 18,00 hod. - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
    • Svátek Křtu Páně
     • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2015/16