Pastorační rada

Pastorační rada telnické farnosti pracuje ve složení:

 • Metoděj Dudák
 • Marie Fialová
 • Lenka Franklová
 • Petr Gabrhel
 • Pavla Chovancová
 • Josef Král
 • Pavel Král
 • Pavla Zapletalová
 • Hana Jahodová
 • František Kroutil
 • Hana Kroutilová

Pastorační rada 5. 9. 2023

 1. PRF projednala pastorační plán farnosti do 31.12.2023

Pastorační plán farnosti Telnice do 31.12.2023

 • 15.09.2023 – beseda o pouti do Santiaga de Compostela
 • 17.09.2023 – farní kavárna
 • 24.09.2023 – poděkování za úrodu Sokolnice
 • 28.09.2023 – farní pouť Rousínovec, Lutršték, Slavkov
 • 05.10.2023 – začátek obnovy Život v Duchu sv. (vždy ve čt) do 30.11.2023
 • 08.10.2023 – 16.00 orlovna - muzikál Tarsan – Spojené farnosti
 • 13.-15.10.2023 – víkend pro biřmovance v Heřmanově
 • 22.10.2023 – misijní neděle
 • 22.10.2023 – farní kavárna
 • 01.11.2022 – mše sv. 17.00 Prace, 19.00 Telnice, modlitba za zemřelé v kostele
 • 02.11.2022 – mše sv. 17.00 Prace, 19.00 Telnice, pobožnost na hřbitově
 • 26.11.2023 – farní kavárna
 • 03.12.2023 – začátek Adventu, rozsvěcení stromu, žehnání věnců
 • 05.12.2023 – setkání se sv. Mikulášem - Telnice
 • 23.12.2023 – 17.00 mše sv. Prace, 18.30 mše sv. Telnice
 • 24.12.2023 – dopoledne nic, odpoledne 16.00 Telnice, 22.30 Sokolnice
 • 26.12.2023 – zpívání koled
 • 31.12.2023 – nedělní pořad bohoslužeb

Pastorační rada 13. 9. 2022

 1. PRF projednala pastorační plán farnosti na šk. rok 2022/2023
 2. Členové PRF se seznámili s rozsudkem Interdiecézního soudu v Olomouci a v souladu s nařízením soudu se dohodli na tom, že v neděli 25.9.2022 po skončení bohoslužeb  bude farníkům členy PRF přečten následující text, který bude současně umístěn po dobu dvou týdnů ve farních vývěskách:
  "Byli jsme pověřeni vás informovat, že při svém zasedání 13. září 2022 se členové pastorační rady naší farnosti seznámili s rozsudkem Interdiecézního soudu v Olomouci ve sporu, ve kterém jeden z farníků telnické farnosti žaloval jednoho z bývalých farářů. Soud nařídil seznámit farníky se skutečností, že na straně žalovaného faráře v souvislosti s předmětem žaloby soud žádné pochybení neshledal."

Pastorační plán farnosti Telnice na šk. rok 2022/2023

 • 14.09.2022 – Sokolnice – titulární slavnost kaple
 • 17.09.2022 – Výlet ministrantů do přírody (jáhen Jan Husek)
 • 17.09.2022 – Sokolnice – mše svatá k 80. výročí založení Domova seniorů
 • 17.09.2022 – Telnice – Historický jarmark a vinobraní – Orlovna
 • 18.09.2022 – Sokolnice – Poděkování za úrodu
 • 24.09.2022 – Mobilní univerzita – Bečov a Teplá
 • 25.09.2022 – Telnice – poděkování za úrodu
 • 28.09.2022 – Farní pouť – sv. Václav – Hustopeče a Dolní Kounice
 • Říjen – zahájení přípravy na biřmování – fara Telnice
 • 06.10.2022 – Setkání pro prvokomunikanty – katedrála Brno
 • 08.10.2022 – Telnice – Drakiáda – Orel
 • 22.10.2022 – Mobilní univerzita – Trnava a Nitra
 • 23.10.2022 – Misijní neděle – sbírka na misie
 • 23.10.2022 – Farní kavárna – Hana Kroutilová
 • 26.-28.10.2022 – Podzimní prázdniny
 • 01.11.2022 – mše sv. 17.00 Prace, 18.30 Telnice, modlitba za zemřelé v kostele
 • 02.11.2022 – mše sv. 17.00 Prace, 18.30 Telnice, pobožnost na hřbitově
 • 05.11.2022 – Ministrantská olympiáda – Telnice
 • 11.11.2022 – Telnice – Lampionový průvod – Telnické sluníčko
 • 13.11.2022 – Sbírka na křesťanská média
 • 13.11.2022 – Farní kavárna - Jahodovi
 • 17.11.2022 – Mobilní univerzita – Vídeň
 • 26.11.2022 – Tvoření adventních věnců – Telnické sluníčko
 • 27.11.2022 – 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců, Telnice – rozsvícení stromu u kostela
 • 28.11.2022 – Adorační den farnosti – Telnice
 • 01., 08., 15., 22.12. – Adventní čtvrtky – roráty – Telnice
 • 03.12.2022 – Mobilní univerzita – Krakov
 • 04.12.2022 – neděle 11.45 – pietní akt u zámku Sokolnice
 • 06.12.2022 – setkání se sv. Mikulášem – Telnice
 • 11.12.2022 – Farní kavárna (s domluvou dalších termínů)
 • 20.12.2022 – vánoční besídka pro ministranty – Telnice
 • 24.12.2022 – bohoslužby - 16.00 - Telnice, 21.00 - Prace, 22.30 – Sokolnice
 • 25., 26.12.2022 – nedělní pořad bohoslužeb, Telnice - otevřený kostelní betlém pro veřejnost (14-18 hod.)
 • 31.12.2022 – mše sv. Telnice - v 16.00 – mše sv.na poděkování za uplynulý rok
 • 01.01.2023 – nedělní pořad bohoslužeb
 • 29.01.2023 – Ministrantský florbalový turnaj – Telnice
 • Kolem Hromnic – představení prvokomunikantů
 • 22.02.2023 – Popeleční středa    
 • 13.-19.03.2023 – jarní prázdniny
 • 25.03.2023 – Dívčí olympiáda – Telnice
 • 09.04.2023 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 28.05.2023 – Farní den
 • 02.06.2023 – Noc kostelů – farnost se aktivně nezúčastní – pouze pozvání farníků k návštěvě okolních farností
 • 08.06.2023 – Slavnost Těla a Krve Páně
 • 25.06.2023 – Hodová mše v Telnici
 • 27.06.2023 – Farní táborák – úterý po mši svaté – Telnice
 • 05.-09.07.2023 – Charismatická konference - Brno
 • 16.-22.07.2023 – Dívčí tábor
 • 23.-29.07.2023 – Ministrantský tábor
 • 01.-06.08.2023 – Lisabon 2022 – setkání mládeže s papežem Františkem
 • 13.08.2023 – Farní pouť do Tuřan
 • 11.11.2023 – Ministrantská olympiáda – Telnice
 • 19.12.2023 – Ministrantská vánoční besídka – Telnice


Pastorační rada 22. 10. 2021

 1. PRF projednala pastorační plán farnosti na šk. rok 2021/2022.

Pastorační plán farnosti Telnice na šk. rok 2021/2022

 • Synoda  (Církev 21. století)– setkání ve farnosti- Telnice – pátek 12.11., 10.12., 21.1./ Koordinátor setkání ve farnosti– Mgr. Petr Gabrhel
 • 24.10.2021 Misijní neděle – sbírka na misie
 • 01.11.2021 - mše sv. 17.00 Prace, 18.30 Telnice, modlitba za zemřelé v kostele
 • 02.11.2021 - mše sv. 17.00 Prace, 18.30 Telnice, pobožnost na hřbitově
 • 23.11.2021 – Telnice – setkání KLASu – o. Oldřich
 • 28.11.2021 – 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců, Telnice – rozsvícení stromu u kostela v 16 h.
 • 28.11. 2021 – Adorační den farnosti – Telnice
 • setkání se sv. Mikulášem
 • 05.12.2021 – neděle 11.45 – pietní akt u zámku Sokolnice – o. Oldřich
 • 11.12.2021 – Děkanátní setkání mládeže v Telnici
 • Adventní čtvrtek– 2.12., 9.12., 16.12. -  roráty
 • Vánoční bohoslužby:  24.12.2021 - 16.00 - Telnice, 21.00 - Prace, 22.30 - Sokolnice
 • 25., 26.2021 - nedělní pořad bohoslužeb,
 • 26.12.2021 – Svaté rodiny – obnova manželských slibů, možnost návštěvy betléma v kostele, 18.00 koledy u stromečku (Josef Král)
 • 31.12.2021 - mše sv. Telnice - v 16.00 – na poděkování za uplynulý rok
 • 01.01.2022 - sobota - nedělní pořad bohoslužeb
 • 02.01.2022 – neděle – Zjevení Páně, 9.1.2022 – Křtu Páně
 • Od ledna – příprava na biřmování – Telnice (biřmování na podzim 2023?)
 • 23.01 - Ministrantský florbalový turnaj //     19.3- Dívčí olympiáda // 26.1. seniorská olympiáda
 • Oprava střechy fara Telnice – 26.3.2022
 • 2.3.2022 – Popeleční středa     7. – 11.3. jarní prázdniny       17.4. – Velikonoční neděle
 • Květen – bezprostřední příprava na první svaté přijímání (6 setkání) – Telnice – o. Oldřich
 • 22.5.2022 – neděle - Farní odpoledne
 • 10.6.2022 -  Noc kostelů – Sokolnice (Hana Jahodová)
 • 19.6.2022 – Hodová mše v Telnici v 10.30 h.
 • 28.6.2022 – Farní táborák – úterý po mši svaté – Telnice
 • Prázdniny – tábory- Dívčí 17.7.-24.7., mládež – vodni 2022
 • 09.–14.8.2022 – Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové (přihlášky od 3.1.2022)
 • 14.08.2022 – Farní pouť do Tuřan
 • 05.11.2022 – Ministrantská olympiáda
 • 06.12.2022 – setkání se sv. Mikulášem - Telnice

Pastorační rada 4. 9. 2020

 1. PRF projednala pastorační plán farnosti na šk. rok 2020/2021.

Pastorační plán farnosti Telnice na šk. rok 2020/2021

 • Výuka náboženství ve šk. roce 2020/21 bude probíhat pro děti od 2. do 9. třídy
 • od 08.09.2020 do 13.10.2020 - příprava na 1. sv. přijímání v kostele - každé úterý
 • 20.09.2020 - poděkování za úrodu
 • 28.09.2020 - v 9.00 - Slavnost sv. Václava - mše v kostele
 • 10.10.2020 - v 18.00 - koncert Good Work - v kostele
 • 18.10.2020 - v 9.00 - první sv. přijímání v Telnici
 • 18.10.2020 - misijní koláč - Telnice, Sokolnice
 • 28.10.2020 - mše sv. nebude
 • 02.11.2020 - mše sv. 17.00 Prace, 18.30 Telnice, po obou mších sv. pobožnost na hřbitově
 • 21.11.2020 - Děkanátní setkání mládeže v Telnici
 • Říjen - pozvat farníky k modlitbě růžence přede mší
 • Farni kavárna - 18.10.2020 - Chovancovi, 8.11.2020 - Kroutilovi, 6.12.2020 - Jahodovi
 • 29.11.2020 - Žehnání adventních věnců při mši sv.
 • 29.11.2020 - Rozsvěcení vánočního stromu - školní akce
 • 06.12.2020 - Návštěva sv. Mikuláše Sokolnice i Telnice
 • 03.12.,10.12.,17.12.2020 - čtvrtek - roráty
 • Vánoční bohoslužby:
  • 24.12.2020 - 16.00 - Telnice, 21.30 - Prace, 23.00 - Sokolnice,
  • 25., 26., 27.12.2020 - nedělní pořad bohoslužeb
 • 27.12.2020 - obnova manželských slibů
 • 31.12.2020 - mše sv. v 16.00
 • 01.01.2021 - pá - nedělní pořad
 • 03.01.2021 - Zjevení Páně
 • 10.01.2021 - Křtu Páně
 • 07.02.2021 - Ministrantský florbalový turnaj
 • 17.02.2021 - Popeleční středa
 • 13.03.2021 - Dívčí olympiáda
 • 23.05.2021 - Farní odpoledne (Letnice)
 • 28.05.2021 - Noc kostelů v Telnici - setkání farnosti
 • 20.06.2021 - Telnické hody
 • 29.06.2021 - Farní táborák na ukončení šk.roku
 • 25.07.2021 - 01.08.2021 - Ministrantský tábor Borek 2021
 • 15.08.2021 - Farní pouť do Tuřan

Pastorační rada 11. 2. 2020

 1. PRF projednala pastorační plán farnosti na období únor-srpen 2020.
 1. PRF projednala dopis jednoho ze zástupců farníků a bylo na něj odpovězeno.

Pastorační plán farnosti Telnice únor - srpen 2020

Setkání s prvokomunikanty a rodiči – 14.4.|21.4.|5.5.|19.5.|2.6. – 17.00 v kostele

Únor

 • 13. 2. čt – setkání kněží modřického děkanátu v Telnici
 • 16. 2. ne – svátost nemocných
 • 23. 2. ne – mši sv. v Telnici doprovodí skupina Goodwork
 • Doba postní
  • Křížové cesty – Telnice – pátek 18.00 (zajistí Petr Gabrhel)
  • Křížové cesty – Sokolnice – neděle 14.00 (zajistí Lenka Franklová)
  • Postní cesta pro děti – od neděle 1.3. – organizace Marie Gabrhelová a Bohumila Hrazdírová
 • 26. 2. st – Popeleční středa - 17.00 Prace, 17.00 Sok., 18.30 Tel.
 • 28. 2. pá – mši sv. doprovodí skupina Planktón, poté vystoupí s programem

Březen

 • 1. 3. ne – beseda - O. Oldřich - PyeongChang 2018 – zimní olympijské hry očima olympijského kaplana, OÚ Telnice 17 hod.
 • 4. 3. st – Sokolnice - mše sv. pro děti (změna z důvodu Popel. středy)
 • 5. 3. st – Prace - mše sv. pro děti (změna z důvodu Popel. středy)
 • 14. 3. so – Postní duchovní obnova – P. Pavel Kafka – dopolední program zakončený požehnáním
 • 28. 3. so – Dívčí olympiáda v Telnici
 • 31. 3. út – setkání lektorů v Telnici na faře

 Duben

 • 4. 4. so – setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově
 • 5. 4. ne – Květná neděle
 • Organizace hrkání v Telnici – domluvit se s Katkou Umláškovou
 • 9. 4. čt – Zelený čtvrtek
  • missa chrismatis na Petrově – účast ministrantů 
  • bohoslužby - 17.00 Prace, 18.30 Telnice 
  • po mši sv. v Telnici adorace – vede mládež
 • 10. 4. pá – Velký pátek
  • 9.00 - Křížová cesta v parku – vede O. Oldřich
  • obřady - 15.00 Telnice, 17.00 Prace
 • 11. 4. so – Bílá sobota
  • 9.00 - 13.00 – otevřený kostel k adoraci
  • vigilie 20.00 – Prace, 22.00 – Telnice
  • po vigilii v Telnici agapé – zajistí Petr Gabrhel
 • 13. 4. po – mše sv. - Telnice 8.00
 • 26. - 27. 4. – návštěva a koncert sboru Carmen – sobota beseda se zpíváním, v neděli doprovod mše sv. a v 15.00 koncert v kostele (organizace Fr. Kroutil)

  Květen

  • májové pobožnosti – pá 18.00 – Telnice (Pavla Chovancová), neděle 18.00 – Sokolnice (Hanka Jahodová, Lenka Franklová)
  • 2. 5. so – ministrantský den v Olomouci (cestu ministrantů vede Fr.Kroutil)
  • 8. 5. pá – zájezd do Jaroměřic (paní Nečasová)
  • Novéna k Duchu svatému
  • 30. 5. so – návrh vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého formou poutního výletu (nejen) pro mládež do Mikulova – na Svatý kopeček

  Červen

  • 2. 6. út – poslední setkání s prvokomunikanty a rodiči před 1. sv. přijímáním
  • 5. 6. pá – Noc kostelů v Telnici nebude
  • 6. 6. so – 9.30 – 1. svatá zpověď před 1. sv. přijímáním
  • 7. 6. ne – první svaté přijímání
  • 13.6. so – salesiánský festival mládeže v Újezdě
  • 14.6. ne – „Boží Tělo“ – slavnostní požehnání na závěr mše sv. v kostele bez procesí a oltářů
  • 21.6. ne – hody v Telnici – dle počasí mše sv. na nádvoří kostela v 9.00
  • 22.6. po – ženáčské hody – dle dohody s panem Janem Rožnovským
  • 23.6. út – táborák pro děti po mši sv.

  Červenec/Srpen

  • 12. - 18. 7. – tábor dívčí scholy
  • 26. 7. - 2. 8. – ministrantský tábor
  • 16. 8. ne – pouť do Tuřan – mše svaté ve farnosti nebudou
  • 16. - 22. 8. – pobyt mládeže v Heřmanově

  Pastorační rada 3. 9. 2019

  1. Přehled a plán aktivit ve farnosti 
   • informace o současném stavu pastoračních aktivit ve farnosti
  1. Projednání pastoračního plánu na období  září - prosinec 2019

  Pastorační plán farnosti Telnice září - prosinec 2019

  Září

  • poděkování za úrodu - 15.9.2019. - Telnice 7.45, Sokolnice 11.00
  • výročí návštěvy Benedikta XVI. v ČR
  • Nabídka - pá 27.9.2019. - mše sv. v katedrále s panem biskupem v 17.30 hodin kvůli divadlu na Sokolovně od 19.30 v režii jáhna Radka Mezulánika – pouť
   do katedrály pouze nabídnout, mše v Telnici v 18.30 bude)
  • so 28.9.2019 - Slavnost sv. Václava - mše sv. v Telnici 8.30

  Říjen

  • měsíc Panny Marie - pozvat farníky na modlitbu růžence před nedělní mší sv.
  • misijní kavárna (misijní koláč) - Hanka Jahodová + věci z PMD na podporu misií (?) – neděle 20. října
  • 10.2019 - návštěva o. Oldřicha v KLASu v Telnici
  • út 29.10.2019 - při mši sv. nebude katecheze pro děti (prázdniny)

  Listopad

  • Slavnost Všech svatých
   • pá 1.11.2019 - 17.00 – Prace, 18.30 – Telnice
  • Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
   • so 2.11.2019 - 16.00 – Prace, 18.30 – Telnice
   • po obou mší svatých pobožnost na hřbitově
   • ranní mše sv. na 1. sobotu v Telnici proto nebude
   • ne 3.11. nedělni mše + 14.00 Sokolnice hřbitov
  • so 9.11.2019 - Ministrantská olympiáda
  • ne 10.11.2019 - v Telnici mši sv. v 9.00 doprovodí schola Pozořice
  • st 13.11.2019 - Slavnost sv. Anežky České
  • 11.2019 - adorační den - Prace - mše sv.
  • 11.2019 - Farní pouť ke sv. Cecílii - Dobré Pole
   • zastávka - Pálava (socha sv. Anežky České) + Mikulov
   • autobus - p. Hrdlička - zajistí František Kroutil
   • odjezd cca. 8.00 / návrat cca. 17.00
  • 11.2019 - Slavnost Krista Krále - požehnání / Te Deum
  • 11.2019 - adorační den - Telnice - mše sv.
  • 11.2019 - tvoření adventních věnců - Pavla Chovancová

  Prosinec

  • roráty - vždy v pondělí a ve čtvrtek v 6.30 v Telnici - následuje společná snídaně na faře
  • Sokolnice – adventní koncert v kapli (?)
  • ne 1.12.2019 - představení prvokomunikantů při mši sv. (?)
  • st 4.12.2019 - 18.00 - Sokolnice - setkání se sv. Mikulášem
  • pá 6.12.2019 - 17.00 - Telnice - setkání se sv. Mikulášem / 18.30 - mše sv.
  • st 18.12.2019 - 19.00 - Janáčkovo divadlo - Hry o Marii - nabídka vstupenek
  • út 24.12.2019 – bohoslužby „půlnoční“ - bude upřesněno později
  • + 26.12.2019 – „nedělní“ pořad bohoslužeb,
   • 00-18.00 - otevřený kostel v Telnici
  • 29.12.2019 - obnova manželských slibů
  • 31.12.2019 - mše sv. v 16.00 v Telnici
  • Evropské setkání mládeže s komunitou Taize v Polsku - Wroclaw (28.12.-1.1.2020) – nabídka pro mládež na zimní prázdniny

  Pastorační rada 12. 3. 2019

  PRF byla informována o situaci ve farnosti a vzhledem tomu, že se na členy PRF obrací farníci s dotazy na současnou situaci, dohodla se PRF na tom, že se situací rámcově seznámí farníky v neděli 17. 3. 2019 po mši svaté v Sokolnicích i v Telnici.

  Text sdělení:

  Vzhledem k tomu, že se množí dotazy z řad farníků na situaci ve farnosti, rozhodli se členové pastorační rady, která byla o situaci informována, seznámit Vás s některými důležitými skutečnostmi.

  Od chvíle změny času nedělních bohoslužeb na začátku loňského roku vyjadřuje skupinka farníků ze Sokolnic trvale svou nespokojenost s touto změnou, ale také se stavem pastoračních aktivit 
v Sokolnicích. Své stížnosti směřují také k panu děkanovi a brněnskému biskupství. Velká většina z nich se přitom života farnosti od té doby neúčastní.

  Jedním ze sokolnických farníků také byla podána žaloba na P. Vladimíra Langera k církevnímu soudu pro újmu na cti, ke které mělo dojít tím, že P. Vladimír v ohláškách informoval o odvolání dotyčného farníka z ekonomické rady farnosti, což bylo jeho povinností vyplývající ze stanov. V současné době probíhá soudní řízení.

  Pan farář tak v posledních měsících čelí permanentnímu tlaku, který bohužel negativně ovlivňuje i pastorační činnost ve farnosti.

  Rádi bychom vás, farníky z Telnice i ze Sokolnic, vyzvali k modlitbám za všechny zúčastněné, za jednotu celé farnosti a také k aktivnímu přístupu každého z vás na životě farního společenství bez ohledu na to, ve které obci žijete.


  Pastorační plán farnosti Telnice únor - srpen 2019

  Pastorační rada 29.1.2019 - zápis z jednání

  • Biblická pátrání
   • 17. 2., 17. 3., 14. 4., 19. 5.2019
  • Adopce na dálku
   • 20.000,- Kč - Hanka Kroutilová, Lenka Franklová
   • pokladnička pro adopci na dálku bude umístěna v kostele i v kapli
   • farnost adoptovala dvě děti a jednoho bohoslovce
  • Den nemocných
   • 10. 2. 2019 - společné udělování svátosti nemocných při všech bohoslužbách
  • Popeleční středa
   • 6. 3. 2019 - udělování popelce v kostele na popeleční středu, v kapli o 1. postní neděli
  • Příprava prvokomunikantů
   • 5. 2. 2019 - setkání s rodiči prvokomunikantů
   • v úterý po mši sv. 3. 3. 2019 - představení provokomunikantů s rodiči při bohoslužbě v 9.00 v kostele
   • jedna z přímluv za prvokomunikanty při všech bohoslužbách
   • bezprostřední příprava prvokomunikantů bude probíhat každý týden v úterý během bohoslužby pro děti (P. Vladimír) po celou postní a velikonoční dobu
  • Postní doba
   • křížové cesty budou v kostele v pátek v 18.00 hodin - organizace Petr Gabrhel a v kapli v neděli 14.00 hodin - organizace Lenka Franklová
   • postní duchovní obnovu bude mít P. Petr Mareček předběžně některou postní neděli
   • odpoledne 30. 3. 2019 - dívčí olympiáda - děkanská akce
  • Velikonoce
   • čtvrtek - missa chrismatis na Petrově - účast ministrantů jako obvykle (František)
   • velikonoční obřady
    • čtvrtek 18.00 - kostel
    • pátek 9.00 křížová cesta v parku (vede P. Vladimír), 15.00 velkopáteční obřady v kostele
    • sobota 20.00 - kostel - vigilie
    • neděle 7.45 - kaple a 9.00 - kostel
    • pondělí 7.45 - kostel a 9:00 - kaple
    • zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela - Pavel, Hanka - sraz na parkovišti "U Husara" 30 minut před bohoslužbami
  • Posvátná stezka pro mládež
   • Praha - datum bude upřesněno
  • Májové pobožnosti
   • v kostele každý květnový pátek v 18.00 (Petr, Pavla)
   • v kapli v neděli v 18.00 (Hanka, Lenka)
  • Noc kostelů
   • 24. 5. 2019 - pojedeme do jiných farností - bude upřesněno na webu
  • 1. sv. přijímání
   • 26. 5. 2019 - 9.00 v kostele - zpívá schola a děti
  • Hody Telnice
   • 23. 6. 2019 -  mše sv. v 9.00 hodin - v případě pěkného počasí venku na nádvoří
  • Táborák na konec šk.roku
   • 25.6.2019 - úterý po mši sv. pro rodiče s dětmi 
  • Pouť do Tuřan
   • kolem 15. 8. 2018 - bude upřesněno
  • Víkendovka pro mládež
   • 9.-14.8.2019  v Heřmanově
  • Modlitby matek a zkoušky scholy budou probíhat podle obvyklého pořádku.
  • Dotazy
   • Nešly by ministrantské sportovní setkání s Františkem od září dělat na orlovně? P. Vladimír - zeptat se předsedy Orla Telnice.
   • Příprava na biřmování je naplánována až na pozdější dobu (cca za 3 roky)
   • Staré varhany pastorační rada opravovat nedoporučuje
   • Ministrantská olympiáda bude 9.11.2019
   • V lednu 2020 plánujeme farní ples ve spolupráci s obcemi

   Pastorační plán září 2018 - leden 2019

  • Poděkování za úrodu
   • 16.9.2018
  • Víkendovka pro mládež
   • 21.- 23.9.2018 - Slavkov - Katka a Lucka Jahodovy, Josef Král
  • Říjen – měsíc Panny Marie
   • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
   • v neděli v 9.00 modlitba desátku sv. růžence.
   • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden - vyhlásit v kostele - prověřit zájem a zajistit organizátora
  • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
   • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
  • Slavnost Ježíše Krista Krále - 25.11.2018
   • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
  • Adventní doba
   • čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
   • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
   • 1. neděli adventní 2.12.2018 – 9.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
   • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
   • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
   • představení prvokomunikantů
   • návštěva pana faráře v KLASu - termín bude upřesněn s paní Marií Fialovou
   • Setkání s Mikulášem
    • proběhne přípravná schůzka - Pavla Chovancová, Hana Jahodová, Vladimír Langer
  • Vánoční doba
   • 24.12.2018 Telnice – 16.00 hod., jiná bohoslužba v tento den nebude
   • obnova manželských slibů
   • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2017/18
   • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
   • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2017/18
   • Zpívání koled na nádvoří kostela 26.12.2018 18.00 hod. – zajišťuje Štefan Chovanec - ověřit
   • Otevření kostela pro veřejnost - dohodnout zajištění s Františkem Kroutilem
   • Svátek Svaté Rodiny
   • Nový rok
   • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
   • Svátek Křtu Páně

   Pastorační plán únor - červen 2018

  • pokladnička pro adopci na dálku bude umístěna v kostele i v kapli - farnost adoptovala dvě děti a jednoho bohoslovce
  • 11. 2. 2018 - den nemocných - společné udělování svátosti nemocných při všech bohoslužbách
  • 14. 2. 2018 - popeleční středa - udělování popelce v kostele na popeleční středu, v kapli o 1. postní neděli
  • Příprava prvokomunikantů
   • 16. 2. 2018 - setkání s rodiči prvokomunikantů - pátek po mši sv.
   • 18. 2. 2018 - představení provokomunikantů s rodiči při bohoslužbě v 9.00 v kostele
   • bezprostřední příprava prvokomunikantů bude probíhat každý týden v úterý během bohoslužby pro děti (P. Vladimír) po celou postní a velikonoční dobu (katecheté budou mít pro děti a rodiče postní cestu)
  • Postní doba
   • křížové cesty o postních nedělích budou v kostele v 8.30 (rozpis Pavel) a v kapli 14.00 (rozpis Lenka)
   • postní duchovní obnovu bude mít P. Pavel Kopeček předběžně v některém z pátků - 17.30 mše sv. následovaná přednáškou a příležitostí ke sv. smíření
  • 10. 3. 2018 - dívčí olympiáda - děkanská akce
  • Velikonoce
   • čtvrtek - missa chrismatis na Petrově - účast ministrantů jako obvykle (František, Gábina) 
   • velikonoční obřady
    • čtvrtek 18.00 - kostel
    • pátek 9.00 křížová cesta v parku (vede P. Vladimír, ozvučení Pavel), 15.00 velkopáteční obřady v kostele
    • sobota 20.00 - kostel - vigilie se křtem dospělého
    • neděle 7.45 - kaple a 9.00 - kostel
    • pondělí 9.00 - kostel
   • zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela - Pavel, Hanka, Štefan - sraz na parkovišti "U Husara" 30 minut před bohoslužbami
  • 14. 4. 2018 - posvátná stezka pro ženy - Olomouc
  • nedělní májové pobožnosti - v kostele po mši sv. zpívané litanie, v kapli 18.00 (Hanka, Lenka)
  • 13. 5. 2018 - den matek - připravit dárek pro matky
  • 25. 5. 2018 - noc kostelů (vytvořit organizační tým - Pavla, Štefan, Honza...)
  • 27. 5. 2018 - 1. sv. přijímání - 9.00 v kostele - zpívá schola a děti
  • 1. 6. 2018 - den dětí - připravit dárek pro děti
  • 3. 6. 2018 - Slavnost Těla a Krve Páně - slavná bohoslužba v kostele v 9.00 + průvod, mše sv. v kapli nebude
  • 17. 6. 2018 - den otců - připravit dárek pro otce
  • 26. 6. 2018 - táborák pro děti a mládež na nádvoří kostela
  • farní tábor pro kluky - 21. 7. - 25. 7. 2018
  • farní tábor pro holky - 15. 7. - 21. 7.1 2018
  • farní tábor pro kluky - 5. 8. - 12. 8. 2018
  • kolem 15. 8. 2018 - pouť do Tuřan - bude upřesněno
  • Modlitby matek a zkoušky scholy budou probíhat podle obvyklého pořádku.

   Pastorační plán září 2017 - leden 2018

  • Poděkování za úrodu
  • 29.9.2017 setkání prvokomunikantů s biskupem
  • Říjen – měsíc Panny Marie
   • 3.10. první mše sv. pro rodiče s dětmi a 6.10. první mše sv. pro mládež (každý pátek 18.30 hod.).
   • Při nedělních bohoslužbách zpěv růžencové písně 814-Zdrávas buď nebes královno.
   • 21.10.207 setkání dětí z děkanátu v Rajhradě.
   • spuštění farní kavárny – oslovit zájemce, kteří by si rozdělili služby
   • zájezd rodin s dětmi na betlémy – pravděpodobně leden
  • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
   • 2.11.2017 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2016/17
  • Slavnost Ježíše Krista Krále 
   • Bohoslužba se zpěvem scholy
   • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
  • Adventní doba
   • po, st, čt – 6.30 hod. – bohoslužba slova s adventními zpěvy, po bohoslužbě nabídka snídaně na faře. Kontaktní osoba:  paní Marie Fialová
   • út, pá – 18.00 hod. – mše sv. s roráty
   • 1. neděli adventní – 8.00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli
   • V úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem. Kontaktní osoba:
   • úterý 5.12.2017 v 18.00 hod. v kostele – mše sv. nebude
   • organizaci a katechezi zajišťuje paní Pavla Chovancová
   • 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
   • představení prvokomunikantů
   • návštěva pana faráře v KLASu
   • Roráty
   • Setkání s Mikulášem
  • Vánoční doba
   • Telnice – 16.00 hod.
   • mše sv. 31.12.2017 – 8.00 hod.
   • obnova manželských slibů
   • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2016/17
   • - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
   • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2016/17
   • Pořad bohoslužeb 24.12.2017
   • Zpívání koled u betléma v kostele – 26.12.2017 18.00 hod. – zajišťuje Pavel Král
   • Svátek Svaté Rodiny
   • Nový rok
   • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
   • Svátek Křtu Páně

   Pastorační plán farnosti Telnice (únor – srpen 2017)

   Setkání s rodiči prvokomunikantů - úterý 21.2.2017 – po mši na faře
  • Postní doba
   • Popeleční středa (1.3.2017) – mše sv. v Telnici (mše sv. v Sokolnicích v úterý 28.2.2017)
   • Křížové cesty
    • pá-večer
    • ne-po mši sv. bez homilie, na závěr dvě sloky písně (umožnit případný odchod), navazuje kříž. cesta:
     • 1. neděle postní (05.03.) - ministranti
     • 2. neděle postní (12.03.) - senioři
     • 3. neděle postní (19.03.) - otec biskup Pavel
     • 4. neděle postní (26.03.) - děvčata
     • 5. neděle postní (02.04.) - matky
   • 19.3.2017 - postní duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Konzbulem
  • Velikonoce
   • Svatý týden
    • Zelený čtvrtek
     • ministranti se účastní Missa Chrismatis
     • adorace po mši sv.
    • Velký pátek
     • 9,00 - křížová cesta v sokolnickém parku
   • Velikonoční doba – posvátná stezka s P. Vladimírem pro muže
  • Květen – mariánský měsíc
   • Na mších sv. pro děti a rodiče – příležitost k ministrování pro děvčata
   • Po nedělních mší svatých proběhne střídavě modlitba sv.růžence a zpěv mariánských písní.  
  • 1. svaté přijímání
   • Neděle 28.5.2017 – zpívá schola
  • Noc kostelů - 9.6.2017
   • Společná návštěva kostelů v okolí autobusem
  • Hody v Telnici
   • Ne - hodová mše svatá
   • Po – ženáčské hody
  • Závěr školního roku
   • Táborák v Sokolnicích 29.6.
  • Farní pouť do Tuřan
   • Neděle 13.8. – mše sv. v 9,00 – slouží - Mgr. Vladimír Langer

  Pastorační plán farnosti Telnice (září 2016 – leden 2017)

  • Poděkování za úrodu
  • Den farnosti
   • Slavnost sv. Václava – mše sv. na nádvoří + agapé
  • Říjen – měsíc Panny Marie
   • Společná modlitba desátku růžence po nedělní mši sv.
  • Slavnost Všech svatých + Vzpomínka na zemřelé („Dušičky“)
   • 2.11.2016 po mši sv. v Telnici – pobožnost za zemřelé na hřbitově + společná modlitba za všechny zemřelé ve farnosti 2015/16
  • Slavnost Ježíše Krista Krále
   • Bohoslužba se zpěvem scholy
   • Po mši sv. adorace + požehnání Te Deum
  • Adventní doba
   • 1. neděle adventní - žehnání věnců
   • Roráty
    • po, st, čt – 6,30 hod. – bohoslužba slova s roráty, v případě zájmu je po skončení bohoslužby slova v kostele k dispozici pro setkání (vzhledem ke stavebním pracím na faře) klubovna KLAS na náměstí (kontaktní osoba - paní Marie Fialová)
    • út, pá - 18,00 hod. – mše sv. s roráty
    • ne - 8,00 hod. – mše sv. s roráty – zpěv Rorate Coeli (schola + kněz)
    • v úvodu bohoslužeb s roráty mohou přinášet děti svíčky „obětinky“ k oltáři do připravené mísy s pískem
   • Setkání s Mikulášem
    • úterý 6.12.2016 - 17,30 hod. v kostele (mše sv. nebude)
    • organizaci zajišťuje paní Pavla Chovancová
  • Vánoční doba
   • Pořad bohoslužeb 24.12.2016
    • Telnice – 16,00 hod.
   • Svátek Svaté Rodiny
    • mše sv. 30.12.2016 – 18,00 hod.
    • obnova manželských slibů
    • společná modlitba za všechny manžele sezdané ve farnosti 2015/16
   • Nový rok
    • výroční zpráva o stavu farnosti
   • Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
    • 6.1.2017 – 18,00 hod. - mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy
   • Svátek Křtu Páně
    • společná modlitba po mši sv. za všechny pokřtěné ve farnosti 2015/16