Ministrantská olympiáda 2019

V sobotu 9. listopadu 2019 se Telnice proměnila v olympijskou vesnici. To, když se sem sjelo více než dvě stě ministrantů z různě vzdálených míst modřického děkanátu, případně i z větší dálky. Tradičně vše vypuklo v kostele sv. Jana Křtitele, kde byli všichni účastníci „Podzimní olympiády“ (jak ji odborně nazval místní pan farář Oldřich Chocholáč – sám kaplan Českého olympijského týmu) přivítáni panem děkanem Janem Nekudou. Po požehnání si ti nejmladší odpálili své olympijské „louče“ od paškálu a vyrazili vstříc olympijské štafetě do areálu Sokola, první na místo dorazili letos pošukovští, takže jejich oheň plál po celý den na sokolovně.  V sále sokolovny a sportovní hale probíhaly všechny tradiční disciplíny: fotbal, florbal, stolní tenis a testování ministrantských znalostí. Letos poprvé byla do olympiády zapojena i místní orlovna, kam bylo možné přesunout část programu s ping-pongem a znalostními testy. Byla to dobrá volba, protože celkem devět stolů pro stolní tenis lépe posloužilo našim účelům než jen dosavadní čtyři – počty ministrantů – sportovců totiž rok od roku rostou.

V poledne se všichni potkali u velkého jídelního stolu v sále sokolovny, aby společně poobědvali z nabídky, kterou jim uvařily, upekly, usmažily či namazaly (nejen jejich) maminky a babičky. 

Sportovní klání probíhala v tradičně férovém duchu, nechybělo sice maximální nasazení, ale ani ohleduplnost a tolerantnost. Takoví už většinou bývají ministranti. Poznali to snad i naši hosté - kluci, kteří se za námi přijeli podívat až vikariátu Litomyšl, přesněji z Bystrého, Sebranic a okolí, doprovázeni panem vikářem Josefem Matrasem a otcem Ladislavem Kozubíkem. Tito ministranti se sice nezapojili do oficiální části našeho programu, ale mohli si alespoň vyzkoušet naši sportovní halu ve vlastním přátelském klání ve florbalu. A nakonec se na ně usmálo štěstí ve chvíli a zahráli si i tři soutěžní utkání, když nahradili ve fotbalu jeden z týmů, který se musel z olympiády nečekaně vzdálit. 

Velkou radost nám udělal otec biskup Vojtěch Cikrle, který se za námi zastavil při své cestě z biřmování v Čejkovicích. Povzbudil všechny sportovce a pozdravil je. To už se ale blížilo večerní vyvrcholení programu posledními finálovými zápasy. Po nich se představila ve dvou tanečních vystoupeních telnická děvčata, přičemž v choreografii použila moderních technologií (UV lampy, reflexní spreje a barvy, světelné vedení apod). Děkujeme!

V následném vyhlášení výsledků se pak potvrdila stará pravda, že přece jenom spolu soutěží ministranti, a tak největší váhu ve výsledcích mají právě body za znalosti z našeho oboru. Tady se v nejlepším světle projevila pošukovská Zelená záplava, která teorii (zdá se) pilně celý rok trénovala. Ale ani naši telničtí, sokolničtí a prateční ministranti se neztratili! Pochvalu zaslouží všichni, kteří se zapojili (naše reprezentace čítala 27 členů). Zvláštní uznání patří týmu nejmladších Telnice A, kde kluci zvládli vyhrát florbal i fotbal – a právě ten naprosto famózním způsobem – to byl doslova koncert, za který by se nestyděli ani rodilí Brazilci. A abychom si připomněli i blížící se svátek sv. Martina, byli jsme poctěni návštěvou tohoto světce a jeho věrného koně, který si únavou musel v hale lehnout po náročné cestě k nám.

Závěr patřil opět otci děkanovi, který všem na cestu domů požehnal. Krásný den v přátelské atmosféře uzavřela společná fotografie a kamarádské rozloučení s 27 zúčastněnými týmy. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této mimořádné akce podíleli, a to jakýmkoliv způsobem. Děkujeme za spolupráci také místnímu Sokolu, Orlu a Obci Telnice za poskytnutí sportovišť a Restauraci U Seňora. Velkou pochvalu zaslouží také níže jmenovaní za to, že dokázali odolat všem nástrahám znalostních testů a neměli v nich jedinou chybu: Tomáš Kroča, Dominik Coufal, Pavel Marek, Jan Coufal (všichni PoŠuKov), Samuel Hladký (Újezd u Brna), Vojtěch Poledňa (Ořechov), Jiří Severa (Tvarožná) a Jakub Janek (Slavkov u Brna). Gratulujeme!

Díky Bohu za jeho ochranu, za to, že se až na pár drobnějších šrámů nikomu nic nestalo. Tak co, kluci, zase příští rok?

František Kroutil, jménem organizátorů z modřického děkanátu

Konečné výsledky:

První stupeň ZŠ

1.     Újezd u Brna A

2.     Telnice A

3.     Šlapanice A

4.     PoŠuKov A

5.     Slavkov u Brna A

6.     Telnice B

7.     Měnín

8.     Ořechov A

9.     Syrovice A

10.  Blučina A

Druhý stupeň ZŠ

1.     Šlapanice B

2.     Syrovice B

3.     PoŠuKov B

4.     Újezd u Brna B

5.     Tvarožná A

6.     Telnice C

7.     Slavkov u Brna B

8.     Líšeň

9.     Ořechov B

10.  Šaratice

11.  Nosislav

12.  Židlochovice

Staří pardálové

1.     Slavkov u Brna C

2.     PoŠuKov C

3.     Ořechov C

4.     Telnice D

5.     Tvarožná B