Nový telnický betlém na kostelním nádvoří

Na počátku byl nápad telnického pana faráře. Následovala porada se starostou obce a pak už vše nabralo rychlý spád. Telnická výtvarnice Martina Hostěradská připravila vzorové kresby betlémských postav, podle kterých Vojtěch Frýbort z obecní pracovní čety připravil a nařezal postavy v živé velikosti. Ty si převzala Martina Hostěradská a nakreslila na ně své umělecké dílo: Svatou rodinu Marii, Josefa a Ježíška v jesličkách. Následovalo stopařské doplnění dřevěných opěr a lakování barevných kreseb, aby vydržely venku v zimním čase.

Den D nastal 23. prosince 2021 odpoledne, kdy se do instalace a zdobení betlémské chýše pod vánočním stromem u kostela pustila paní Oldřiška Kozderová a Bartoloměj Sklenář, elektřinu z veřejného osvětlení přivedl a zapojil Radek Jahoda.

Na Štědrý den tak na všechny kolemjdoucí čekalo milé překvapení, když kostelním nádvořím kráčeli na hřbitov či na mši a ve večerní temnotě na ně zářil krásný nový betlém. A že toto dílo zaujalo, bylo poznat, že „cesta k němu byla v trávě ušlapaná“…

Věříme, že tato Svatá rodina přinesla lidem vánoční radost a snad i milé překvapení. Hned na druhý den (o slavnosti Narození Páně) nový betlém požehnal po mši svaté otec Oldřich a pozval všechny k jeho návštěvě.

Velké díky všem, kteří se na přípravě tohoto (tajného) projektu podíleli. V příštím roce bychom chtěli pokračovat dalším přírůstkem mezi postavami…

František Kroutil, starosta obce Telnice