Nedělní odpoledne v přírodě pro zálesáky

V neděli 8.10.2017 ve 14.00 hod. vyrazila naše skupina zálesáků za dalším dobrodružstvím v přírodě - tentokrát byla cílem chata ve stráni nad Blučinou, kde na nás všechny čekal pestrý a bohatý program.

Na začátku jsme se seznámili s plánovaným programem schůzek během roku, které se podle časových možností budou konat 1x za měsíc. Povídali jsme si také o našem plánovaném krátkém prázdninovém táboře v přírodě, který bychom měli prožít v Bukovince. Všichni jsme obdrželi sadu karet "Zálesácké dovednosti" a otec Vladimír nám představil program jednotlivých úkolů, na jejichž konci je možnost postupného získání třech stupňů zálesáckých dovedností.

A pak už v rychlém sledu následovaly jednotlivé dovednosti. Učili jsme se základní uzly - vůdcovský a osmičkový, odvahu jsme v sobě našli při slaňování, jak dobrými jsme kuchaři jsme se mohli přesvědčit při vlastní výrobě a pečení chlebových placek a také při pečení masa na ohni, který jsme si ovšem napřed museli sami připravit. Dozvěděli jsme se také něco o orientaci v terénu, jak určit sever a azimut za pomocí buzoly nebo jak zjistit, kde jsme. Za doprovodu Jožovy kytary jsme se také poprvé seznámili s melodií zálesácké hymny. A došlo také na některé hry v přírodě.

Vrátili jsme se večer domů příjemně unaveni, ale plni zážitků z příjemného odpoledne a už teď se těšíme na příští dobrodružství!