Nedělní křížové cesty

O první postní neděli zahájili cyklus křížových cest telničtí ministranti.

Přijměte pozvání ke společně modlitbě křížových cest vždy v neděli po skončení mše svaté i Vy. Jste srdečně zváni.