Naši farnost navštívil Marek Orko Vácha

V pátek 5. dubna 2019 navštívil naši farnost známý český teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a kněz Marek Orko Vácha, který koncelebroval večerní mši svatou pro mládež ve farním kostele. Celebrant a místní pan farář Vladimír Langer jej srdečně přivítal a zvláště vyzvedl kvalitu jeho knižního díla, přičemž bylo zřejmé, že se mezi účastníky mše nacházejí i další jeho čtenáři. V homilii se Orko věnoval smyslu postní doby a blížících se Velikonoc. Duchovní prožitek ze mše svaté ještě umocnil vynikající varhaník Patrik Buchta. Po mši svaté se někteří účastníci na památku společně vyfotili.

Vzácná osobnost Marka Orka Váchy se projevila třeba i v takové drobnosti, že se po mši svaté osobně loučil s každým ministrantem jeho vlastním jménem.