Naše webovky slaví první narozeniny

Na Štědrý den 2011 se narodily (mimo jiné Usmívající se) webové stránky naší farnosti. Dnes hoří na pomyslném narozeninovém dortu první svíčka a to je příležitost k malé rekapitulaci.

V uplynulém roce jsme zaznamenali téměř 7.000 návštěv a v průměru sem každý den zavítá asi 20 hostů. Mezi nejčastěji navštěvované rubriky patří programy akcí, reportáže a fotogalerie. Mimo veřejně dostupnou část obsahují webovky i diskusní fóra, která jsou přístupná jen všem zainteresovaným v příslušné oblasti. Tyto nástroje pro komunikace využívají např. varhaníci, schola a slouží také při přípravě větších farních akcí jako je např.farní den apod.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří nás zásobují informacemi, přispívají svými články, čile fotografují nebo třeba malují piktogramy, ale také těm, kteří přispívají radou či připomínkami a v neposlední řadě i tém, kdo toto naše společné dílo podporují svou modlitbou. A velký dík samotřejmé patří i Vám, kteří náš web pravidelně či občas navštěvujete a dáváte tak tomuto snažení smysl.

Myslím, že za všechny, kteří se na tvorbě webu podílí, mohu slíbit, že i nadále budeme dělat vše pro to, aby tyto stránky byly místem, kam vždy rádi zavítáte.

Pavel Král