Misijní koláč

Letošní říjen byl papežem Františkem vyhlášen Mimořádným misijním měsícem. Telnická farnost se 20. října 2019 v rámci jedné z aktivit - Misijní neděle - zapojila zvláštní finanční sbírkou v kostele. Děti svým oblečením v průvodu s dary představily různé národy a celá farnost se společně modlila za naléhavé potřeby dnešního světa.¨

 

Po mši nás před kostelem čekal tzv. Misijní koláč. Na nádvoří bylo možné si koupit doma napečené koláčky, buchty, zákusky a jiné sladkosti. O tom, že fantazii se meze nekladou, svědčíly i škvarky, které se mezi nabízenými dobrotami objevily.

V Sokolnické kapli jsme se k misijnímu koláči také připojili a po mši svaté jsme si v přátelské atmosféře pochutnali na výborných sladkostech, teplém čaji a kávě.

Naše dobrovolné příspěvky budou použity na konkrétní projekty v nejchudších křesťanských komunitách světa.

 

Během Misijní neděle se věřící ve všech katolických farnostech světa společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok skrze Papežské misijní dílo podporovány projekty na pomoc potřebným na všech kontinentech. Podporují se vzdělávací, charitativní a sociální projekty a programy, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprosária, stavby a opravy kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center a podobně.

 

V Telnici se tuto neděli na misijní účely vybralo více než 15 tisíc korun a v Sokolnicích téměř 11 tisíc korun.. Všichni máme z čeho dávat. A jsme rádi, že někomu jinému - daleko odtud - naše drobná pomoc možná pomůže zlepšit život nebo najít víru.

 

Hana Kroutilová a Hana Jahodová