Ministrantský den v Olomouci

V sobotu 6. května 2017 se vydali telničtí a sokolničtí ministranti do Olomouce na Ministrantský den, který se koná především v prostorách Arcibiskupského semináře každé tři roky. I tentokrát se o organizaci postarali sami bohoslovci ve spolupráci s dobrovolníky, i mezi nimi měla naše farnost zastoupení díky Míše Krejčí. Naši kluci se stali součástí osmi stovek účastníků a zařadili se podle věku do jednotlivých týmů, se kterými absolvovali program celého dne. Vrcholem setkání byla mše svatá v kostele P. Marie Sněžné, kterou celebroval otec biskup Vojtěch a koncelebrovali kněží brněnské diecéze. Zástupci ministrantů otci biskupovi poděkovali za to, že za nimi dorazil i přesto, že nebyl zcela zdravotně fit. Biskup je povzbuzoval v hlásání evangelia a zmínil, že 95% jejich ministrantské služby na ně čeká za zdmi kostela...

Po celodenním programu v semináři či v ulicích Olomouce se všichni setkali na nádvoří, vyslechli si vyhlášení výsledků a přijali požehnání P. Antonína Štefka, rektora Arcibiskupského semináře.

Děkujeme Járovi a Mírovi Zavadilovým, Fandovi Kroutilovi, Mirkovi Lengálovi a Ondrovi Mackovi za reprezentaci naší farnosti. Zájezdu by se jistě zúčastnilo více našich ministrantů, bohužel se však termín potkal dlouho plánovaným víkendem telnických dětí v Krkonoších. I tak si kluci den v Olomouci užili, mimořádným zážitkem byla také společná cesta v autobuse s dalšími ministranty našeho děkanátu a s kněžími Petrem Hoškem z Újezda u Brna a Vítem Severou ze Syrovic, se kterými jsme si všichni báječně zazpívali.

František Kroutil st.