Ministranti na Missa chrismatis na Petrově

Ministranti naší farnosti se i letos o Zeleném čtvrtku vydali na tradiční výlet na Petrov. Naše výprava se zařadila mezi stovky ministrantů, kteří se spolu se svými kněžími zúčastnili slavné missa chrismatis v katedrále sv. Petra a Pavla, při níž byly požehnány oleje pro všechny farnosti naší diecéze.
Po mši svaté nechyběla výzva plácnutí si rukou s otcem biskupem Pavlem, který takto ochotně naše kluky pozdravil... po ní následoval společný oběd v oblíbené restauraci, cesta domů a fotbálek...
Za doprovod a podporu děkujeme otci Oldřichovi i jáhnu Jendovi Huskovi.