Setkání se sv.Mikulášem v Telnici 6.12.2016

V úterý 6. prosince 2016 zavítal do našeho kostela štědrý dárce, přítel všech dětí, svatý Mikuláš. Jeho svátek přišlo v tento den oslavit 70 dětí, od těch nejmenších až po velké školáky. Na příchod Mikuláše se děti pečlivě připravily. Ve skupinkách, do kterých se hned na začátku rozdělily, se učily za pomoci andělské farní scholičky písničky o svatém Mikuláši, o andělech a o světýlku. Dozvěděly se také několik informací ze života svatého Mikuláše. Kluci školáci nacvičili parádní číslo v rytmu rapu. Jakmile bylo všechno připraveno a nacvičeno, děti zavolaly svatého Mikuláše, a ten za slavnostního zvuku varhan opravdu přišel, i s družinou andělů, mezi nás. Děti ho uvítaly nacvičenými písničkami, a potom už je Mikuláš obdaroval. Na závěr andělská schola zatančila tanec k oslavě našeho nebeského Otce. Kostelem zněla svahilská píseň Baba Yetu, v českém překladu modlitba Otče náš…Tímto krásným vystoupením jsme se se svatým Mikulášem rozloučili. Domů jsme si kromě dobrot z mikulášského balíčku odnesli také poselství tohoto světce: Nezapomínejme děkovat za všechno, co máme a denně dostáváme. Nebuďme slepí k potřebám druhých, mějme otevřené své srdce.

Díky všem, kteří s námi přišli svátek sv. Mikuláše oslavit a také všem pomocníkům, bez kterých by tato oslava nemohla proběhnout.