Lektoři

Aktuální liturgické texty jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro lektory

Milé lektorky, milí lektoři, předčítat při společné bohoslužbě slovo Boží je uplatněním vašeho laického kněžství; je to vskutku kněžská služba. Proto k ní přistupujte s velkou odpovědností a pokorou a radujte se, že smíte sloužit jako lektoři. Při bohoslužbě vašimi ústy přichází k lidem Boží slovo. A lidé poslouchají; dospělí i mládež, rodiče, známí, kněz. Všichni se soustředí na to, co říkáte. Je úžasné, jakou máte vážnost v církvi tím, že máte možnost zvěstovat Boží Slovo.

  1. Text si připravte doma. Na lektorských stránkách na webu farnosti máte vždy příslušný text. Seznamte se s ním a několikrát si jej přečtěte, aby vás v textu žádné slovo nepřekvapilo a mohli jste zdůraznit význam jednotlivých myšlenek.
  2. Před bohoslužbou přijďte do sakristie, nalistujte v lekcionáři příslušný text. Zkontrolujte si s knězem správnost textu, který hodláte číst. Kněz vám rád v nejasnostech poradí.
  3. Lekcionář dejte na ambon. Neodnášejte si ho do lavice a nechoďte s knihou k ambonu. Kniha musí ležet před bohoslužbou na ambonu. Půjčíte-li si druhý lekcionář, nenoste ho při bohoslužbě k ambonu, ale vraťte ho po bohoslužbě zpět do sakristie.
  4. Čtete-li první čtení, buďte připraveni, abyste mohli hned po skončení vstupní modlitby jít k ambonu.
  5. Cestou se ničemu neklaníme a nepoklekáme. Pouze, přecházíme-li přes střed kostela, ukloníme se oltáři (ne svatostánku). Stejně tak cestou zpět na své místo.
  6. Pokud čtete druhé čtení, podívejte se, kolik má žalm slok a při poslední sloce buďte připraveni, abyste hned po skončení žalmu mohli vyjít směrem k ambonu.
  7. Mikrofon nechejte tak, jak je nastavený. Nemanipulujte s ním. Pokud je váš hlas slabý, přistupte k mikrofonu blíž, pokud je váš hlas silný, mluvte do mikrofonu z větší vzdálenosti. Pokud jste malé postavy, vezměte si přenosný mikrofon.
  8. Milé lektorky a milí lektoři, těším se na spolupráci s vámi při bohoslužbách.

Řadu užitečných a praktických informací najdete také v příručce 15 PRAVIDEL PRO LEKTORY.

Služby lektorů