Kuchyně a malý sál na faře opět začínají sloužit!

Další etapa prací na faře je u konce a kuchyně i malý sál začínají sloužit k provozování aktivit ve farnosti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce zrekonstruovaných prostor.

Velký dík patří všem, kteří přispěli svou prací, časem, finančními prostředky či modlitbou.