Křížová cesta pro rodiny s dětmi

Odpoledne na Květnou neděli 24. března 2024 byla v Telnici u kostela připravena křížová cesta pro rodiny s dětmi. Nejdříve si děti vytvořily svůj vlastní křížek z větviček, se kterým procházely všechna zastavení. Na každém zastavení bylo dětem představeno, čím Pán Ježíš na křížové cestě procházel. Někdy byl se zastavením spojen i úkol, který děti zkusily splnit.

Po křížové cestě děti čekaly dobroty i čajík a společné hry. 

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zapojili!