Křest 

Máte-li zájem o udělení svátosti křtu, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.

 Za všechny pokřtěné v naší farnosti se společně modlíme při bohoslužbě v den svátku Křtu Páně - 1. neděle po slavnosti Zjevení Páně (6.ledna).