Katecheze pro děti

Katecheze při mší svatých pro děti koordinuje pan Petr Gabrhel.

Rozpis katechezí

Petr Gabrhel    tel. +420 731 402 930   email: petr.gabrhel@seznam.cz