Intence bohoslužeb

Intence bohoslužeb ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnice je možno nahlásit u pana faráře - osobně, telefonicky, mailem.

P. Oldřich Chocholáč    tel. +420 605 900 544    email: oldrich.chocholac@centrum.cz


Intence bohoslužeb v kapli v Sokolnicích zapisuje v sakristii pan kostelník Klement Dudák.

Klement Dudák    tel. +420 731 705 363      email: dudakksok@seznam.cz