Intence bohoslužeb

Intence bohoslužeb ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnice zapisuje paní Bohumila Hrazdírová.

Bohumila Hrazdírová    tel. +420 728 129 126    email: intence@farnosttelnice.cz


Intence bohoslužeb v kapli v Sokolnicích zapisuje v sakristii pan kostelník Klement Dudák.

Klement Dudák    tel. +420 731 705 363      email: dudakksok@seznam.cz