Intence bohoslužeb

Intence bohoslužeb ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnice zapisuje paní Bohumila Hrazdírová.

Bohumila Hrazdírová    tel. +420 728 129 126    email: intence@farnosttelnice.cz

Intence bohoslužeb v kapli Povýšení svatého Kříže v Domově pro seniory Sokolnice p.o. zapisuje pan farář.

Pokud plánujete mši svatou na nějaké rodinné výročí, obraťte se na ně, prosím, včas.