Informace o svátostech

Křest 

Máte-li zájem o udělení svátosti křtu, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.

Soubory ke stažení:

Informace - Narodilo se nám dítě, chceme ho nechat pokřtít
Formulář pro zápis do matriky - křest
Křestní obřady

 


Za všechny pokřtěné v naší farnosti se společně modlíme při bohoslužbě v den svátku Křtu Páně - 1. neděle po slavnosti Zjevení Páně (6.ledna). 

Křty v roce 2015 Křty v roce 2016 Křty v roce 2017
 1. Tereza Rosolanková
 2. Rozálie Terezie Gabrhelová
 3. Karel Výleta
 4. Nela Marie Březinová
 5. Ella Olšáková
 6. Štěpán František Štipčák
 7. Miroslav František Popela
 8. Jakub Švestka
 9. Natálie Ketmanová
 10. Nikola Marie Bednářová
 11. Štěpán Oto Horák
 12. Lucie Vašková
 13. Filip Chovanec
 14. Radek Petr Toužín
 15. Vojtěch Martin Toužín
 1. Natálie Umlášková
 2. Theodora Anna Kosečková
 3. Mikuláš Langer
 4. Ondřej Skalník
 5. Eliška Bačíková
 6. Helena Radoslava Sekerová
 7. Lucie Marie Bumbálová
 8. Anna Františka Chovancová
 9. Robin Patrik Vaculín
 10. Eduard Ondřej Mišta
 11. Svatoslav Motal
 12. Jan Sedláček
 13. Tamara Veronika Grešová
 14. Jakub František Greš
 15. Maxmilián Jan Tesařík
 16. Martin Jan Jambor
 1. Martin Dominik Gabrhel
 2. Klára Sofie Šlapanská
 3. Miroslav Jiří Hošek
 4. Elena Veronika Mlatičeková
 5. Emma Ketmanová
 6. Ema Marie Macháčková
 7. Kristýna Klašková
 8. Bára Eliška Beránková

Církevní sňatek 

Máte-li zájem o církevní sňatek, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.

Soubory ke stažení:

Formulář pro zápis do matriky - svatba
Svatební obřady


Za všechny manžele, kteří vstoupili do manželství v naší farnosti, se společně modlíme při bohoslužbě na svátek Svaté rodiny - 30. prosince. 

Svatby v roce 2015 Svatby v roce 2016 Svatby v roce 2017
 1. Petr Mišta - Soňa Večeřová
 2. Michal Petrilak - Eliška Dvořáková
 3. Miloslav Vlček - Marie Baláková
 4. Zdeněk Rosolanka - Marta Šrámková
 1. Daniel Bielčík - Kristýna Konečná
 2. Vojtěch Král - Josefína Kořená
 3. Jindřich Dvořák - Michaela Bartesová
 4. Antonín Boček - Michaela Pelcová
 1. ..........

Pohřeb 

Potřebujete-li zařídit církevní pohřeb, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.


Za všechny zemřelé v naší farnosti se modlíme při bohoslužbě v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé  - 2. listopadu. 

Pohřby v roce 2015 Pohřby v roce 2016 Pohřby v roce 2017
 1. Anežka Benzeová
 2. Věra Macenauerová
 3. Marie Popeláková
 4. Zdenka Ostrá
 5. Zdenka Pustinová
 6. Františka Urbánková
 7. Jiří Haluza
 8. Karel Holčapek
 9. Jaroslav Kyselka
 10. Blanka Štefková
 11. Miroslav Máša
 12. Jan Wajda
 13. Antonín Mikulášek
 14. Marta Pešlová
 15. Věra Vymazalová
 16. Marta Mrkvicová
 17. Ludmila Konštanská
 1. Pavel Král
 2. Marie Lipovská
 3. Alois Pešl
 4. Jaroslav Hrdlička
 5. Bohumil Stupka
 6. František Fasora
 7. Hedvika Sedláková
 8. Františka Divišová
 9. Zdeněk Sekanina
 10. Rudolf Kalenda
 11. Jan Hrozek
 12. Anna Vymazalová
 13. Rostislav Cupák
 14. Pavel Laštůvka
 15. Josef Klíč
 16. Věra Škrobová
 17. Miroslav Gabrhel
 18. Marie Konečná
 19. Marie Poláčková
 1. Karel Vykouřil
 2. Pavel Šustr
 3. František Brumla
 4. Ludmila Kubíčková
 5. Jaroslava Klašková
 6. Marie Bugnerová
 7. Marie Hrdličková
 8. Věra Erbenová
 9. Miroslav Máša
 10. Karel Hudaň
 11. Hilda Haňková
 12. Jiří Večeřa
 13. Jaroslav Chudáček