Hodová mše svatá

Hodovou mši svatou s krojovanými budeme letos slavit ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnici v neděli 26. června 2017 v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni.

Kompletní program "Telnických krojovaných hodů" najdete na webových stránkách obce.