Hodová mše svatá v Telnici

V neděli 25. června 2017 se na kostelním nádvoří slavila hodová mše svatá, kterou celebroval telnický farář Vladimír Langer a koncelebroval telnický rodák Ludvík František Hemala. Ten se také ujal slova a během své promluvy přítomným připomněl reálie ze života sv. Jana Křtitele, patrona farního kostela.

Kromě místních farníků se mše svaté zúčastnili také hosté z Dobříše a farností otce Hemaly. Přinášení obětních darů se ujali oba hlavní stárci.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě hodové mše svaté jakkoliv podíleli.