Galerie farních antependií a ornátů

V rámci letošní Noci kostelů bylo možno si ve farním kostele prohlédnout také liturgická roucha, se kterými se běžně při bohoslužbách nesetkáváme.

Díky paní Evě Zavadilové máme k dispozici fotogalerii antependií a ornátů...