Udílení svátosti biřmování v Telnici

V neděli 28. dubna 2024 jsme prožili v naší farnosti slavnostní mši svatou, při které otec biskup Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování devatenácti mladým lidem z naší farnosti...