Noc kostelů 2018

Telnická farnost se letos již po třetí zapojila do „Noci kostelů“. Mottem 10. ročníku tohoto projektu byl verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“.

Celá akce začala slavením mše svaté ve farním kostele sv. Jana Křtitele, kterou celebroval P. Vladimír Langer. Ke slavnostní atmosféře celé bohoslužby přispěla svým zpěvem telnická schola pod vedením Pavla Krále. Po skončení mše svaté následovalo taneční vystoupení dívčí scholy pod vedením Hany Kroutilové. Dále následovala volná prohlídka kostela. V boční lodi kostela bylo možno nakouknout do historického koutku, kde byly vystaveny dříve používané přehozy mensy tzv. antipendia a také různé typy ornátů. Na kostelním nádvoří připravila děvčata ze scholy drobné občerstvení. Nádherné počasí pátečního večera umocňovalo celou jeho příjemnou atmosféru.

Místní i přespolní návštěvníci, kterých se sešlo více než 200, se vzájemně družili kolem kostela. Děti využily nabídku ke tvoření papírového anděla a vyhrály siu dřevěných her, které pro ně byly připraveny. Po volné prohlídce kostela následoval hudební bod programu. Za zvuků varhan, flétny a houslí se milovníci hudby mohli zaposlouchat do skladeb více i méně známých autorů. Na varhany zahrála Pavla Zapletalová a Simona Výletová, na housle Kateřina Jahodová a na flétnu Veronika Zapletalová. Hudebnice sklidily bouřlivý potlesk, ale přídavek se nekonal…

Komponovaný pořad o biblických žalmech s názvem Utíkám se do stínu tvých křídel...provedl všechny posluchače biblickou kulturou a českou literaturou. Pořadem provázel prof. Jiří Hanuš (historik z Filozofické fakulty MU), hudební doprovod zajistil Martin Kostaš (absolvent JAMU), biblické žalmy a českou poezii jimi inspirovanou četl Prokop Štěpánek (student herectví). Kdo chtěl, mohl na sebe nechat působit hloubku veršů a dále setrvat v Božím domě. Po hymnu Te deum a závěrečném požehnání pokračovala Noc kostelů chválami, které připravila naše mládež. Noční bdění a rozjímání nad chválami završilo celý program před 23hod.

V rámci „Noci kostelů“ mohli návštěvníci zavítat do kapličky svatého Václava na návsi v Sokolnicích (33 návštěvníků) a do kaple Povýšení svatého kříže (66 návštěvníků). Obě kaple byly pro tuto příležitost otevřeny veřejnosti od 19hod. do 21hod.

V kapličce svatého Václava se příchozí mohli seznámit s historií zvonů, které byly v obou světových válkách použity k válečným účelům a opakovaně, pomocí finančních sbírek, znovu pořízeny. V kapličce vládla příjemná, radostná atmosféra.

V kapli Povýšení svatého kříže bylo možné vidět staré památné ornáty s doplňky, prohlédnout si přední kůr, zaposlouchat se do barokní hudby nebo sborového zpěvu. Příjemným zážitkem byly návštěvy rodin s malými dětmi. Dva malí bratři se při zapalování svíček modlili dětskou modlitbu „Andělíčku, můj strážníčku…“ Prožívali Noc kostelů opravdově a intenzivně. Se vším všudy – i s popálenými prstíky od vosku.

Každý návštěvník naší farnosti si mohl odnést domů památeční pohlednice, které byly pro tuto příležitost vytištěny a také svitky s biblickými texty, které se téměř vždy trefně hodí do aktuální situace každého z nás.

Motto letošní „Noci kostelů“ bylo naplněno…

Velké poděkování patří všem organizátorům a hlavně všem příchozím, kteří přijali pozvání.