Farní pouť do Tuřan

V neděli 13. srpna 2017 se uskutečnila tradiční každoroční pouť telnické farnosti do Tuřan. Mši svatou v 9.00 hod. sloužil v kostele Zvěstování Panny Marie P. Vladimír Langer. Velký dík patří všem, kteří v hojném počtu do Tuřan doputovali a také všem, kteří k průběhu poutní slavnosti přispěli.