Fotogalerie - 1. svaté přijímání

V neděli 12. června 2022 při mši svaté ve telnickém kostele přistoupilo poprvé ke svatému přijímání 13 dětí z naší farnosti.

Slavnostní mši sloužil telnický pan farář Oldřich Chocholáč, s koncelebrantem P. Milanem Ferenčíkem ze slovenské Čimhové,
který je strýcem jednoho z prvokomunikantů.