1. svaté přijímání v Telnici

V neděli 28. 5. 2017 při mši svaté v Telnici přistoupily k prvnímu svatému přijímání 4 děti z naší farnosti: Magdalena Lorinczová a Ondřej Zapletal z Telnice a Nikola Janoušková a Julie Straková ze Sokolnic.

Přejeme jim, aby byli i nadále světlem Kristovým, tak jak měli uvedeno na svém tablu.