Financování oprav v naší farnosti

Blíží se konec roku a s ním i dokončení rozpracovaných projektů v naší farnosti.

Podařilo se dokončit práce na opravách stropu na oratoři v kostele v celkové hodnotě 220.000,- Kč. Tato čáska byla díky dotaci z JMK 200.000,- a také díky vaším přispěvkům uhrazena kompletně celá.

První týden v listopadu proběhne na faře kompletní výměna oken, která se již měsíc vyrábějí. Fara nám tím nejen zkrásní, ale i současně dojde k výrazné úspoře nákladů na vytápění. Na tento projekt jsme dostali od nadace ČEZ dotaci 245.000,- Kč a zbývá uhradit 15.000,- Kč. Oken je celkem 17. Jedno si zaplatíme sami, ostatních 16 zaplatí nadace ČEZ.

Další dobrou zprávou je, že se podařilo získat dotaci od JMK na opravu věže kostela ve výši 200.000,- Kč. Jako farnost se budeme podílet částkou 60.000 Kč.

Jak už víte, došlo na faře ke zřícení stropu na chodbě. Naštěstí se nikomu nic nestalo. V tomto týdnu bude instalován sádrokartonový strop a silná tepelná izolace. Celkové náklady na tuto opravu činí 89.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o neplánovaný výdaj, požádal jsem jménem farnosti obec Telnice o pomoc v podobě mimořádné dotace ve výši 80.000,- Kč. Jsem velmi rád, že nám zastupitelstvo obce v této mimořádné situaci vyšlo vstříc a dotace ve výši 80.000,- Kč schválilo. Chtěl bych za farnost moc poděkovat. Zbývajících 9.000,- Kč musíme pokrýt ze sbírek.

V neděli 13.11.2016 bude mimořádná sbírka na opravy. Předem děkuji všem, kdo jsou ochotni a mohou se podílet na této sbírce. Také je možné darovat finanční prostředky v hotovosti nebo převodem na farní účet a využít tak možnosti odečtu darované částky na církevní účely od základu daně z příjmu.