Farní den 2012 - 27. května 2012

V den slavnosti Seslání Ducha svatého, tedy v neděli 27. května 2012, se na kostelním nádvoří setkala početná skupina telnických a sokolnických farníků s autobusem hostů ze slovenského Cífera. Setkání to bylo vzájemně milé a příjemné.

Na úvod programu celebroval slavnou mši svatou novokněz P. Jiří Jeniš (rodák z Újezda u Brna) a koncelebrovali P. Jozef Schwarz z Cífera, P. Karel Doležal (v letech 1998 - 2005 byl místním farářem) a současný hostitel P. Ladislav Kozubík. Na závěr mše svaté poděkovala farnost Aničce a Pavlu Královým za jejich 20-ti leté působení v telnické schole a předala jim své pamětní dary.

Po mši svaté následovala série veselých, roztomilých, i duchovně naplněných programů: židovské a africké tanečky talentovaných telnických děvčat, tanec s křídly zástupkyň sokolnické mládeže, výstava historických fotografií ze života farnosti, tragikomická scénka "Princezna na hrádku", živé hudební vstupy telnické scholy, vystoupení Cíferského zpeváckého zboru či hudebně duchovní pásmo "Na prahu života" v podání sokolnické scholy. Účastníci mohli také získat novokněžské požehnání otce Jiřího či si opsat jeden verš z Bible - první knihy Samuelovy. Ministranti se pak dočkali vyhlášení výsledků své ministrantské matičkové soutěže a záhy na to také poměření biblických znalostí s cíferským týmem v soutěži "Chcete být teologem?" (cíferští biblisté si odvezli zasloužené vítězství).

Sestavený program nikomu nebránil v družných sousedských rozhovorech a když už se odpoledne začalo chýlit k večeru, požehnal otec Ladislav a otec Jozef místním i slovenským účastníkům a za zvuku cimbálové muziky Primáš se naši hosté vydali zpět do svých domovů... Po celý den nám přálo nádherné počasí a myslím, že mohu říct, že se všech přítomných držela dobrá nálada a všude se rozléhal přátelský rozměr tohoto setkání.

Děkujeme všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, současně také obci Telnice za finanční podporu. A těšíme se na další setkání...

František Kroutil

P.S.: cíferští nás na místě vyzvali k účasti na jejich místní soutěži ve vaření guláše (16. června 2012), podle vývoje v posledních chvílích, kdy vznikal tento článek, se nám snad podaří sestavit reprezentační tým... ale o tom, jak to celé dopadlo, se dozvíte až v některém z příští článků...